Portalul oficial al Județului VASLUI

Achiziții 2022

februarie 1, 2022

Procedura operationala – Achizitii publice directe C.J. Vaslui


Dispozitia nr. 311/2021 privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Procedura proprie pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare


Lista contractelor de achiziție publică

Programul anual al achizițiilor publice pe 2022 C.J. Vaslui


(ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • 21.07.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: Lucrări pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ).
  Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • 18.07.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de şantier pentru obiectivul de investiţie: Proiectare (PT+DDE) şi execuţie "Centrul de Asistenţă Medico-Socială Ghermăneşti".
  Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 2907v

 • 07.07.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: Lucrări pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ).
  Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • 06.07.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de consultanță în vederea analizei nevoilor și configurării ecosistemului digital, în cadrul proiectului “Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței”, cod SIPOCA 1223/ MySMIS2014+ 153593
  Cod Cod CPV 72222000-7 Servicii de analiză strategică și de planificare a sistemelor sau a tehnologiei
  Detalii aici.

 • 31.05.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Digitalizarea activității Consiliului Judetean Vaslui - soluție pentru creșterea eficienței”, cod SIPOCA 1223/MySMIS2014+ 153593
  Cod CPV 22462000-6 – Materiale publicitare, 79341000-6 – Servicii de publicitate, 79823000-9 – Servicii de tipărire si livrare
  Detalii aici.

 • 26.05.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Serviciile de Dirigenţie de Şantier, care sunt necesare realizării obiectivului de investiţie "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - ETAPA a -II - a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja".
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • 13.05.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenţie de şantier în cadrul proiectului "Ştefan cel Mare, istorie comună­ patrimoniu comun, Soroca-Vaslui" cod EMS-ENI lHARD/2.1/50.
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • 06.05.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Serviciile de Dirigenţie de Şantier, care sunt necesare realizării obiectivului de investiţie "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - ETAPA a - II - a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja".
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1905

 • 29.04.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Elaborare documentatie tehnico-economica, faza DALI/SF la obiectivul de investitii ”Modernizare, extindere bloc operator si lucrari de completare a masurilor de securitate la incendiu la Corpul C (C1 conform CF) al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui„

  Detalii aici. 1504

 • 07.04.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Serviciile de Dirigenție de Șantier, care sunt necesare realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare școala Profesională Specială „Sfanta Ecaterina” HUȘI” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 , Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, cod SMIS 121046.
  Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1804

 • 06.04.2022 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationale - Achizitii publice directe,  Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0,  Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica  Studiu de fezabilitate: „Sistematizare pe verticală Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui”
  Codul CPV:  71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize;
  Detalii aici.

 • 06.04.2022 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationale - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Studiu de fezabilitate: "Sistematizare pe verticală CSEI Elisabeta Polihroniade"
  Codul CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize;
  Detalii aici. 1804

 • 06.04.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: ”Întocmire documentație cadastrală imobil teren – parcare Consiliul Județean Vaslui”
  Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru;
  Detalii aici. 1504

 • 05.04.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție - Lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, Băcăoani în cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan cel Mare", cod EMS-ENI 1HARD/2.1/107
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1504

 • 29.03.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publicăavând ca obiect: Motostivuitor
  Cod CPV : 44614310-3 - Utilaje de stivuire
  Detalii aici. 1104

 • Având în vedere prevederile Procedurii operaţionale - Achiziţii publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 şi potrivit dispoziţiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publicăavand ca obiect: Servicii de dirigenţie de şantier în cadrul proiectului "Ştefan cel Mare, istorie comună­ patrimoniu comun, Soroca-Vaslui" cod EMS-ENI 1HARD/2.1/50.
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.


 • 24.03.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de întreținere și spălătorie auto pe baza de fise/jetoane pentru 12 luni.
  Cod CPV: 50112300-6 - Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare
  Detalii aici. 0704

 • 21.03.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție - Lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, Băcăoani în cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan cel Mare", cod EMS-ENI 1HARD/2.1/107
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1504

 • 11.03.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de asistență tehnică - dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiții: Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui - Centru Cultural Județean Multifuncțional
  Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
  Detalii aici. 2803

 • 11.03.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: ”Panouri de publicitate permanente pentru Proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui"
  Detalii aici. 2803

 • 28.02.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru investiţia „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice"
  Cod CPV : 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
  Detalii aici. 1403

 • 28.02.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție - Lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, Băcăoani în cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan cel Mare", cod EMS-ENI 1HARD/2.1/107
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1103

 • 21.02.2022 Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, prin Consiliul Județean vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii - EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE".
  Detalii aici. 1303

 • 01.02.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de proiectare și lucrări pentru obiectivul de investiții: Asigurarea utilităților la obiectivul de investiții Proiect pilot - Sala de sport școlară, din Municipiul Vaslui, str. Filaturii nr. 9, județul Vaslui"
  Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
  71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor
  45231100-6 Lucrări generale de construcţii de conducte
  45231221-0 Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz
  Detalii aici

Last modified: iulie 21, 2022

Comments are closed.