Portalul oficial al Județului VASLUI

Achiziții 2022

februarie 1, 2022

Procedura operationala – Achizitii publice directe C.J. Vaslui


Dispozitia nr. 311/2021 privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Procedura proprie pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioareProgramul anual al achizițiilor publice pe 2022 C.J. Vaslui

Lista contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru, cu valoare mai mare de 5.000 euro, incheiate in perioada august – decembrie 2022

Lista contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru, cu valoare mai mare de 5.000 euro, incheiate in perioada ianuarie – iulie 2022


Lista contractelor de achiziție publică până în anii 2006-2021


(ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • 29.12.2022 A vand in vedere prevederile Procedurii Operationale - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica:"Parc senzorial pentru copii cu cerinte educative speciale - C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui"
  Cod CPV: 45212120-3 Lucrari de constructii de parcuri tematice
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru terenul indentificat cu numarul cadastral: NC 72295 - 305.639,00 mp situat in intravilanul satului Muntenii de Jos, comuna Muntenii de Jos.
  Cod CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism
  Detalii aici.

 • 06.12.2022 Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de elaborare documentatie tehnico-economica (DALI, PAC, PT si DE) pentru investitia Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei - CJVS VASLUI

  Cod CPV: 71241000-9  -  Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize;
  Coduri CPV secundare:
  71322300 - 4  Servicii de proiectare a podurilor;
  71356200 - 0  Servicii de asistenţă tehnică;
  71328000 - 3  Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
  Detalii aici.

 • 29.11.2022 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS- 07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Studiu de fezabilitate: "Sistematizare pe verticala, parcare, accese rutiere si pietonale Casa Armatei Vaslui _ Centrul Cultural Judetean Multifunctional", cod CPV 71241000-9
  Detalii aici. 1910v

 • 23.11.2022 Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Expertiza tehnica, documentatie tehnico-economica faza DALI pentru obiectivul „Reabilitare terasa Muzeul Judetean Vaslui si Biblioteca judeteana Vaslui„
  Cod CPV: 71319000-7-Servicii de expertiza,  79314000-8 - Studiu de fezabilitate
  Detalii aici.

 • 18.11.2022 A vand in vedere prevederile Procedurii Operationale - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica:"Parc senzorial pentru copii cu cerinte educative speciale - C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui"
  Cod CPV: 45212120-3 Lucrari de constructii de parcuri tematice
  Detalii aici.

 • 16.11.2022 Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de pret pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: "Corturi cu schelet de aluminiu SG 400 si SG 500"
  Cod CPV: 39522530-1 Corturi
  Detalii aici.

 • 15.11.2022 Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica „Achizitie de servicii bancare de acceptare a platilor efectuate cu carduri de plata prin intermediul terminalului POS la ghiseele institutiei si pe site-ul www.ghiseul.ro"
  Detalii aici.

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de elaborare documentatie tehnico-economica (DALI, PAC, PT si DE) pentru investitia Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei - CJVS VASLUI

  Cod CPV: 71241000-9  -  Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize;
  Coduri CPV secundare:
  71322300 - 4  Servicii de proiectare a podurilor;
  71356200 - 0  Servicii de asistenţă tehnică;
  71328000 - 3  Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
  Detalii aici.

 • 26.10.2022 Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect, Servicii de consultanta de specialitate la obiectivul de investitii "Regiunea Nord - Est - Axa rutiera strategica 4: Vaslui, Reabilitare si modernizare drum strategic judetean Barlad- Laza Codaesti (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)" lotul 1, lotul 2 si lotul 3.
  Cod CPV: 71530000-2 - Servicii de consultanta in constructii
  Detalii aici.

 • 20.10.2022 Autoritatea contractanta- Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Expertiza tehnica, documentatie tehnico-economica faza DALI pentru obiectivul „Reabilitare terasa Muzeul Judetean Vaslui si Biblioteca judeteana Vaslui„
  Cod CPV: 71319000-7-Servicii de expertiza,  79314000-8 - Studiu de fezabilitate
  Detalii aici.

 • 13.10.2022 Avand in vedere prevederile Procedura operationala - Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, ed. 1, rev.0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de informare si publicitate - rest de executat, în cadrul proiectului „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENTE SI REALIZARE HELIPORT" , Cod SMIS 121069

  Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate.
  Detalii aici.


 • 10.10.2022 A vand in vedere prevederile Procedurii Operationale - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica:"Parc senzorial pentru copii cu cerinte educative speciale - C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui"
  Cod CPV: 45212120-3 Lucrari de constructii de parcuri tematice
  Detalii aici.

 • 03.10.2022 Avand in vedere prevederile Procedura operationala - Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, ed. 1, rev.0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de informare si publicitate - rest de executat, în cadrul proiectului „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENTE SI REALIZARE HELIPORT" , Cod SMIS 121069

  Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate.
  Detalii aici.


 • 30.09.2022 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS- 07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază la Centrul Militar Județean Vaslui, cod CPV 79713000-5
  Detalii aici. 1910v

 • 30.09.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CN S-07-01 , Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de elaborare a „Strategiei culturale și turistice a Județului Vaslui pentru orizontul de timp 2022 - 2028"
  Cod CPV: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii.
  Detalii aici. 1710v

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru- Achizitii publice PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: “Servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca”
   Cod CPV:  79417000-0 – Servicii de consultanta in domeniul securitatii
  Detalii aici.

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru- Achizitii publice PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta- Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Expertiza tehnica, documentatie tehnico-economica faza DALI pentru obiectivul „Reabilitare terasa Muzeul Judetean Vaslui si Biblioteca judeteana Vaslui„
  Cod CPV: 71319000-7-Servicii de expertiza,  79314000-8 - Studiu de fezabilitate
  Detalii aici.

 • Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: Lucrări pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ).
  Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • 17.08.2022 privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază la Centrul Militar Județean Vaslui, cod CPV 79713000-5, conform Procedurii Proprii publicată pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobată prin Dispoziția nr. 491/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui, modificată și completată prin Dispoziția nr. 422/2019 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
  Cod CPV 79713000-5 - Servicii de pază
  Detalii aici.

 • 16.08.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Lucrări pentru obiectivul de investiție „Parc senzorial pentru copii cu cerințe educative speciale - C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui"
  Cod CPV: 45212120-3 Lucrări de construcții de parcuri tematice
  Detalii aici. 3108v

 • 21.07.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: Lucrări pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ).
  Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • 18.07.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de şantier pentru obiectivul de investiţie: Proiectare (PT+DDE) şi execuţie "Centrul de Asistenţă Medico-Socială Ghermăneşti".
  Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 2907v

 • 07.07.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: Lucrări pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ).
  Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • 06.07.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de consultanță în vederea analizei nevoilor și configurării ecosistemului digital, în cadrul proiectului “Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței”, cod SIPOCA 1223/ MySMIS2014+ 153593
  Cod Cod CPV 72222000-7 Servicii de analiză strategică și de planificare a sistemelor sau a tehnologiei
  Detalii aici.

 • 31.05.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Digitalizarea activității Consiliului Judetean Vaslui - soluție pentru creșterea eficienței”, cod SIPOCA 1223/MySMIS2014+ 153593
  Cod CPV 22462000-6 – Materiale publicitare, 79341000-6 – Servicii de publicitate, 79823000-9 – Servicii de tipărire si livrare
  Detalii aici.

 • 26.05.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Serviciile de Dirigenţie de Şantier, care sunt necesare realizării obiectivului de investiţie "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - ETAPA a -II - a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja".
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • 13.05.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenţie de şantier în cadrul proiectului "Ştefan cel Mare, istorie comună­ patrimoniu comun, Soroca-Vaslui" cod EMS-ENI lHARD/2.1/50.
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • 06.05.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Serviciile de Dirigenţie de Şantier, care sunt necesare realizării obiectivului de investiţie "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - ETAPA a - II - a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja".
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1905

 • 29.04.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Elaborare documentatie tehnico-economica, faza DALI/SF la obiectivul de investitii ”Modernizare, extindere bloc operator si lucrari de completare a masurilor de securitate la incendiu la Corpul C (C1 conform CF) al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui„

  Detalii aici. 1504

 • 07.04.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Serviciile de Dirigenție de Șantier, care sunt necesare realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare școala Profesională Specială „Sfanta Ecaterina” HUȘI” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 , Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, cod SMIS 121046.
  Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1804

 • 06.04.2022 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationale - Achizitii publice directe,  Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0,  Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica  Studiu de fezabilitate: „Sistematizare pe verticală Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui”
  Codul CPV:  71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize;
  Detalii aici.

 • 06.04.2022 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationale - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Studiu de fezabilitate: "Sistematizare pe verticală CSEI Elisabeta Polihroniade"
  Codul CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize;
  Detalii aici. 1804

 • 06.04.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: ”Întocmire documentație cadastrală imobil teren – parcare Consiliul Județean Vaslui”
  Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru;
  Detalii aici. 1504

 • 05.04.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție - Lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, Băcăoani în cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan cel Mare", cod EMS-ENI 1HARD/2.1/107
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1504

 • 29.03.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publicăavând ca obiect: Motostivuitor
  Cod CPV : 44614310-3 - Utilaje de stivuire
  Detalii aici. 1104

 • Având în vedere prevederile Procedurii operaţionale - Achiziţii publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 şi potrivit dispoziţiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publicăavand ca obiect: Servicii de dirigenţie de şantier în cadrul proiectului "Ştefan cel Mare, istorie comună­ patrimoniu comun, Soroca-Vaslui" cod EMS-ENI 1HARD/2.1/50.
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.


 • 24.03.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de întreținere și spălătorie auto pe baza de fise/jetoane pentru 12 luni.
  Cod CPV: 50112300-6 - Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare
  Detalii aici. 0704

 • 21.03.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție - Lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, Băcăoani în cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan cel Mare", cod EMS-ENI 1HARD/2.1/107
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1504

 • 11.03.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de asistență tehnică - dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiții: Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui - Centru Cultural Județean Multifuncțional
  Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
  Detalii aici. 2803

 • 11.03.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: ”Panouri de publicitate permanente pentru Proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui"
  Detalii aici. 2803

 • 28.02.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru investiţia „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice"
  Cod CPV : 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
  Detalii aici. 1403

 • 28.02.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție - Lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, Băcăoani în cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan cel Mare", cod EMS-ENI 1HARD/2.1/107
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1103

 • 21.02.2022 Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, prin Consiliul Județean vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii - EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE".
  Detalii aici. 1303

 • 01.02.2022 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de proiectare și lucrări pentru obiectivul de investiții: Asigurarea utilităților la obiectivul de investiții Proiect pilot - Sala de sport școlară, din Municipiul Vaslui, str. Filaturii nr. 9, județul Vaslui"
  Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
  71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor
  45231100-6 Lucrări generale de construcţii de conducte
  45231221-0 Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz
  Detalii aici

Last modified: aprilie 26, 2024

Comments are closed.