Portalul oficial al Județului VASLUI

cartea-alba
mesajul președintelui

Activitatea Consiliului Județean Vaslui este o carte

deschisă pentru fiecare cetățean interesat, este

strădania  muncii unei adevărate echipe, este

efortul făcut de noi toți în prezent, pentru un
viitor mai bun, mai sigur.

   

Cu prietenie,

                  Dumitru Buzatu,

            Președintele CJ Vaslui

Invitație de participare
consultanță – axa 4, lot 3

Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale – Achiziții publice directe, Cod: PO-CNS-07-01 ed. 1, rev. 1 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de consultanță de specialitate la obiectivul de investiții ”Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare şi modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)" – rest de executat Lot 3"
Detalii aici. 0508v
sedinte de consiliu

Convocare ședinţă

Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară pentru data de 18.07.2024, ora 14:00, ședință ce se va desfășura prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom
Detalii aici.

Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes județean pentru anul 2024

- LANSAREA SESIUNII 2 -

Mai multe detalii despre programul județean de finanțări nerambursabile AICI

Invitație de participare
- DTE Lucrari de amenajare 2-

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 1 şi potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Elaborarea documentației tehnico - economice la investiția - Lucrări de amenajare în zona obiectivului - Ansamblul Monumental Ștefan cel Mare Băcăoani.
Cod CPV: 7132200-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
Detalii aici. 2207v

Invitație de participare
- Servicii supraveghere (II)

Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de proiectare, furnizare, instalare şi punere în funcţiune a unui sistem tehnic de securitate (supraveghere video şi/sau antiefracție) la "Ansamblul Monumental Ștefan cel Mare" Băcăoani
Detalii aici. 1507v

Invitație de participare –
Dirigenție de șantier

Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivele de investiţie derulate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny":
Lot nr. 1: "Reabilitare şi modernizare DJ 245L: DN 24 (Costeşti) - Puntişeni - Chiţcani - Pârveşti - Mănăstirea Pârveşti";
Lot nr. 3: "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 242C: Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) - Limită judeţ Galaţi (Gara Tălăşmani)".
Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
Detalii aici. 1007v

Invitație de participare
- servicii comunitare -

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07- 01, ed. 1, rev. 1 Autoritatea contractanta - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Strategia de accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, pentru judeţul Vaslui, 2022-2031

Cod CPV: 79400000-8 Consultanţă in afaceri şi În management şi servicii conexe

Detalii aici. 0507v

Invitație de participare - servicii veterinare

Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 1 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneµ ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică „Servicii veterinare pentru animalele ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a județului Vaslui".
Detalii aici. 0107

ANUNȚ PUBLIC

AQUAVAS S.A. Vaslui, titular al modificărilor aduse proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vaslui”, pentru care Agenţia Pentru Protecţia Mediului Vaslui a emis acordul de mediu nr. 1/01.08.2022, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru modificările aduse proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vaslui”, propus a fi amplasat pe teritoriul judeţului Vaslui şi al judeţului Iaşi (com. Dobrovăţ). Întreg anunțul aici

Invitație de participare – Servicii de informare și publicitate

Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului Interventie de urgenta la monumentul istoric ”Podul Doamnei”, comuna Costesti, judetul Vaslui
Detalii aici. 2505v

Anunț de transfer – aprilie 2024

Consiliul Județean Vaslui , în baza art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2-5), alin. (8) și alin. (9) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea procedurii de transfer la cerere, pentru: :

 • 1 post de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale;
Detalii aici.

Invitație de participare – Expertiză tehnică CMJ

Având în vedere prevederile Procedurii operaţionale - Achiziţii publice directe PO-CNS-07--01 ed. l, rev. 1 şi potrivit dispoziţiilor art. 7 alin (S} din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Elaborare expertiză tehnică Centrul Militar Județean Vaslui.
Cod CPV 71319000-7 - Servicii de expertiză

Detalii aici. 1805v

Invitație de participare – Servicii de dirigenție de șantier - Podul Doamnei

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 1 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui,, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică:”Servicii de dirigenție de șantier pentru „Lucrări de intervenție de urgență la monumentul istoric Podul Doamnei, comuna Costești, județul Vaslui”
Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

Detalii aici. 2002v

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 21.02.2024, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public județean pentru anul 2024.

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 20.02.2024, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2025, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate.

Anunț concurs/examen de promovare – noiembrie 2023

Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), pentru:
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului – Direcția Economică;
 • Detalii aici.

  Programul Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni

  Consiliul Județean Vaslui lansează, in data de 10 iulie 2023, sesiunea de finanțare nerambursabilă pentru anul 2023 – apel 3, în cadrul Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, prin apel competitiv, pentru domeniile educație și culte (spiritualitate si tradiție).
  Mai multe detalii găsiți aici 22.07

  Program finanțări nerambursabile - pentru organizațiile non-profit de interes local

  Actualizare 27.06.2022
  ANUNȚ
  privind Sesiunea de instruire în vederea implementării proiectelor
  Mai multe detalii despre program aici
  02.06

  PROIECTE ÎN DERULARE

  Podul_Doamnei
  Microbuze PNRR
  BiblioHub Vaslui
  Spital 2
  Spital 2
  Extindere SIMD
  axa rutiera s-v
  axa rutiera s-v
  Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești

  și asta nu este tot,
  pe celelalte le găsiți AICI

  Portalul oficial al Județului VASLUI

  Știri evenimente și informații care contează pentru dumneavoastră