Portalul oficial al Județului VASLUI

mesajul președintelui

Activitatea Consiliului Județean Vaslui este o carte

deschisă pentru fiecare cetățean interesat, este

strădania  muncii unei adevărate echipe, este

efortul făcut de noi toți în prezent, pentru un
viitor mai bun, mai sigur.

   

Cu prietenie,

                  Dumitru Buzatu,

            Președintele CJ Vaslui

Invitație de participare – Servicii de dirigenţie de şantier

Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala – Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 si potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de dirigenţie de şantier in cadrul proiectului: “Creşterea eficienţei energetice a imobilului „CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”, Cod SMIS 115186
Cod CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor
Detalii aici

Invitație de participare – servicii feronerie 2

Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: ”Servicii de întreținere și reparații elemente feronerie (CJV)."
Detalii aici

Comunicat transporturi

Comunicatul nr. 47 referitor la PROGRAMUL DE TRANSPORT JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE în judeţul Vaslui începând cu anul 2022
sedinte de consiliu

Ședinţă ordinară

vineri 16 aprilie 2021, ora 13.00 în sala „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui.
Ordinea de zi aici.

ANUNȚ

privind organizarea licitației publice pentru vânzarea a 233 mc masă lemnoasă pe picior existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al județului Vaslui
Detalii aici

Studiu de oportunitate - program transporturi

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Studiu de oportunitate program transport județean.
Detalii aici

Consultare publică

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui.

Invitație de participare – Întreținere spații verzi

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de întreținere spații verzi aferente obiectivelor aflate în proprietatea Consiliului Județean Vaslui. Cod CPV: 77310000-6
Detalii aici

Consultare publică

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare publicăm în sinteză Proiectul bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2021.

Consultare publică

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate

Concurs șofer - februarie 2021

Consiliul Județean Vaslui organizează concurs de recrutare, în baza art. 554 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu H.G. nr. 286/20112011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, astfel:
  • un post de șofer, treapta I, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată.
Click aici pentru detalii.

Comunicat transporturi

Comunicatul nr. 46 documentele necesare pentru încheierea CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENŢĂ A UAT JUDEŢUL VASLUI

aprilie 16, 2021, 1:32 am
Noros
Noros
6°C
Perceput de temperatură: 6°C
Presiunea: 1020 mb
Umiditate: 91%
Vânt: 0 m/s NV
Rafale de vânt: 1 m/s
UV-Index: 0
Răsarit: 6:20 am
Apus: 7:59 pm
 

PROIECTE ÎN DERULARE

și asta nu este tot,
pe celelalte le găsiți AICI

Portalul oficial al Județului VASLUI

Știri evenimente și informații care contează pentru dumneavoastră