Portalul oficial al Județului VASLUI

mesajul președintelui

Activitatea Consiliului Județean Vaslui este o carte

deschisă pentru fiecare cetățean interesat, este

strădania  muncii unei adevărate echipe, este

efortul făcut de noi toți în prezent, pentru un
viitor mai bun, mai sigur.

   

Cu prietenie,

                  Dumitru Buzatu,

            Președintele CJ Vaslui

cartea-alba

Invitație de participare – Asistență tehnică – Podul Doamnei

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 1 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: ”Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de intervenție de urgență la monumentul istoric Podul Doamnei, comuna Costești, județul Vaslui”
Cod CPV 71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica

Detalii aici. 2002v

Invitație de participare – servicii cadastru

Autoritatea contractantă – Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: “Servicii de actualizare documentaţii cadastrale şi primă Înscriere.
Cod CPV: 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2)
Detalii aici. 2804v
sedinte de consiliu

Convocare ședinţă

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru data de 25.03.2024, ora 15:00, care se va desfășura în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui.
Detalii aici.

Invitație de participare
Furnizare furaje combinate

Autoritatea contractantă – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică „Furnizare periodică furaje combinate, pe bază de comandă, pentru animalele ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a judeţului Vaslui”.
Detalii aici. 0204v

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 21.02.2024, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public județean pentru anul 2024.

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 20.02.2024, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2025, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate.

Invitație de participare

Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica „Servicii de interventie, reparatie si mentenanta la instalatiile electrice din cadrul institutiei Consiliul Judetean Vaslui.” Detalii aici. 2001v

Invitație de participare –
transport animale (3)

Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica „Servicii de transport pentru animalele ce fac obiectul ordinului de plasare in adapost, de pe aria administrativ-teritoriala a judetului Vaslui".
Detalii aici. 1002v

Anunț concurs/examen de promovare – noiembrie 2023

Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), pentru:
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului – Direcția Economică;
 • Detalii aici.
  sedinte de consiliu

  ANUNȚ PUBLIC

  CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, titular al proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242G Vinderi (DJ 242C km 0+000) - Brădești”, propus a fi realizat în satele Vinderei și Brădești, intravilan și extravilan, jud. Vaslui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242G Vinderi (DJ 242C km 0+000) - Brădești”, propus a fi realizat în satele Vinderei și Brădești, intravilan și extravilan, jud. Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni - joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro
  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui. 0709v

  Programul Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni

  Consiliul Județean Vaslui lansează, in data de 10 iulie 2023, sesiunea de finanțare nerambursabilă pentru anul 2023 – apel 3, în cadrul Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, prin apel competitiv, pentru domeniile educație și culte (spiritualitate si tradiție).
  Mai multe detalii găsiți aici 22.07

  Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local

  Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, conform bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Vaslui pentru anul 2023.
  Detalii aici.

  Anunț concurs/examen de promovare – mai 2023

  Consiliul Județean Vaslui organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, pentru:
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale – Direcția Dezvoltare și Cooperare;
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului – Direcția Economică;
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – Direcția Tehnică;
 • Detalii aici.

  Program finanțări nerambursabile - pentru organizațiile non-profit de interes local

  Actualizare 27.06.2022
  ANUNȚ
  privind Sesiunea de instruire în vederea implementării proiectelor
  Mai multe detalii despre program aici
  02.06

  PROIECTE ÎN DERULARE

  Microbuze PNRR
  BiblioHub Vaslui
  Spital 2
  Spital 2
  Extindere SIMD
  axa rutiera s-v
  axa rutiera s-v
  Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești

  și asta nu este tot,
  pe celelalte le găsiți AICI

  Portalul oficial al Județului VASLUI

  Știri evenimente și informații care contează pentru dumneavoastră