Portalul oficial al Județului VASLUI

mesajul președintelui

Activitatea Consiliului Județean Vaslui este o carte

deschisă pentru fiecare cetățean interesat, este

strădania  muncii unei adevărate echipe, este

efortul făcut de noi toți în prezent, pentru un
viitor mai bun, mai sigur.

   

Cu prietenie,

                  Dumitru Buzatu,

            Președintele CJ Vaslui

cartea-alba
sedinte de consiliu

Ședinţă ordinară

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru ziua de marți, 21.03.2023, ora 15:00, care se va desfășura în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui.
Detalii aici.

Invitație de participare – Servicii organizare schimb de experiență

Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: „Servicii organizare schimb de experiență în cadrul proiectului „Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței”, cod SIPOCA 1223/ MySMIS2014+ 153593”
Codul CPV:  79951000-5 Servicii organizare seminarii
Detalii aici. 2003v

Anunț concesionare spații

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a două spații cu destinația de cabinete medicale, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui
Detalii aici.
sedinte de consiliu

Consultare publică

Astăzi, 28.02.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2024, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate.

Concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Vaslui

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Județean de urgență Vaslui, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 37 din 08.02.2023, modificată de Dispoziția nr. 52 din 17.02.2023, Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Vaslui organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică.
Detalii aici.
sedinte de consiliu

Consultare publică

Astăzi, 22.02.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și monitorizare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport.

sedinte de consiliu

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astăzi, 22.02.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2023.

Invitație de participare – instalații electrice

Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Lucrari de reparatii si extindere a instalatiei electrice la Poligon Delea din Municipiul Vaslui
Cod CPV: 45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
Detalii aici. 0303v
sedinte de consiliu

Anunț

       Consiliul Județean Vaslui, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în corp C (C1 conform CF) al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, propus a fi amplasat în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 233, județul Vaslui.
       Decizia autoritatii de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723 si la sediul titularului, din municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro
       Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Data publicării: 15.02.2023

Invitație de participare – Studiu de fezabilitate Casa Armatei

Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru- Achizitii publice PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Studiu de fezabilitate: "Sistematizare pe verticala, parcare, accese rutiere si pietonale Casa Armatei Vaslui - Centrul Cultural Judetean Multifunctional"
Cod CPV: 71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
Detalii aici. 1502v
sedinte de consiliu

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astăzi, 19.01.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023. Detalii aici.

Invitație de participare – Servicii de informare și publicitate

Avand in vedere prevederile Procedura operationala - Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, ed. 1, rev.0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de informare și publicitate -rest de executat, în cadrul proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, Cod SMIS 108704
Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate
Detalii aici. 0511v

Invitație de participare – Mobilier

Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 si potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: "Mobilier pentru Consiliul judetean Vaslui", cod CPV 39100000-3
Detalii aici. 0702v

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare publicăm în sinteză Proiectul bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2023.

Invitație de participare – Parc senzorial (4)

Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica:"Parc senzorial pentru copii cu cerinte educative speciale - C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui"
Cod CPV: 45212120-3 Lucrari de constructii de parcuri tematice
Detalii aici. 1701v
sedinte de consiliu

Anunț

U.A.T. JUDEȚUL VASLUI prin PROCES ENGINEERING SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Roșiești, respectiv Gara Roșiești, com. Roșiești, T57, P1048, județul Vaslui. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui şi la sediul Consiliului Județean Vaslui, din mun.Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79, județul Vaslui, în zilele de luni - joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 8:00-14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui.

Anunț examen de promovare DAP, DE

Consiliul Județean Vaslui, organizează examen de promovare în grad/treaptă profesională, funcție contractuală de execuție, cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

 • 1 post de inspector de specialitate, gradul profesional I – Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni în cadrul Direcției Administrație Publică;
 • 3 posturi de muncitor calificat, treapta profesională I - Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărare Împotriva Incendiilor în cadrul Direcției Economice.
 • Detalii aici.
  2512v

  Anunț recrutare – Birou de Audit Public Intern

  Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de:
 • șef birou, grad profesional II - Biroul de Audit Public Intern , ID post 470109.
 • Detalii aici.
  30.08v

  Program finanțări nerambursabile - pentru organizațiile non-profit de interes local

  Actualizare 27.06.2022
  ANUNȚ
  privind Sesiunea de instruire în vederea implementării proiectelor
  Mai multe detalii despre program aici
  02.06

  Programul Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni

  Mai multe detalii despre program aici
  07.04

  martie 25, 2023, 4:16 am
  Parţial înnourat
  Parţial înnourat
  10°C
  Perceput de temperatură: 7°C
  Presiunea: 1010 mb
  Umiditate: 75%
  Vânt: 4 m/s SE
  Rafale de vânt: 7 m/s
  UV-Index: 0
  Răsarit: 6:03 am
  Apus: 6:28 pm
   

  PROIECTE ÎN DERULARE

  axa rutiera s-v
  axa rutiera s-v
  Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești

  și asta nu este tot,
  pe celelalte le găsiți AICI

  Portalul oficial al Județului VASLUI

  Știri evenimente și informații care contează pentru dumneavoastră