Portalul oficial al Județului VASLUI

mesajul președintelui

Activitatea Consiliului Județean Vaslui este o carte

deschisă pentru fiecare cetățean interesat, este

strădania  muncii unei adevărate echipe, este

efortul făcut de noi toți în prezent, pentru un
viitor mai bun, mai sigur.

   

Cu prietenie,

                  Dumitru Buzatu,

            Președintele CJ Vaslui

cartea-alba

ANUNŢ

privind ședința publică organizată de Consiliul Județean Vaslui pentru dezbaterea publică a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui
Mai multe detalii aici
1506
sedinte de consiliu

Consultare publică

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui.

0106

Invitație de participare – Dirigenție de șantier ”Ştefan cel Mare, istorie comună­ patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenţie de şantier în cadrul proiectului "Ştefan cel Mare, istorie comună­ patrimoniu comun, Soroca-Vaslui" cod EMS-ENI lHARD/2.1/50.
Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
Detalii aici. 2705

Invitație de participare – Dirigenție de șantier ”Stații de epurare ape uzate”

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Serviciile de Dirigenţie de Şantier, care sunt necesare realizării obiectivului de investiţie "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - ETAPA a -II - a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja".
Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
Detalii aici. 1905
sedinte de consiliu

Consultare publică

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui.

Anunț recrutare - Urbanism

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată:
 • 3 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, asistent și principal la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
 • Detalii aici.
  0504

  Invitație de participare – Elaborare documentatie tehnico-economica

  Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Elaborare documentatie tehnico-economica, faza DALI/SF la obiectivul de investitii ”Modernizare, extindere bloc operator si lucrari de completare a masurilor de securitate la incendiu la Corpul C (C1 conform CF) al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui„

  Detalii aici. 1504
  sedinte de consiliu

  Ședinţă ordinară

  joi, 21.04.2022, ora 10:30, în sala „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui.
  Ordinea de zi aici.

  Program finanțări nerambursabile - pentru organizațiile non-profit de interes local

  Vă aducem la cunoștință că zilele de 22, 25 și 26 aprilie 2022 sunt zile nelucrătoare
  Am adăugat materialele prezentate în cadrul sesiunii de instruire. Mai multe detalii despre program aici
  02.06

  Invitație de participare - Dirigenție de șantier Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși

  Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Serviciile de Dirigenție de Șantier, care sunt necesare realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare școala Profesională Specială „Sfanta Ecaterina” HUȘI” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 , Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, cod SMIS 121046.
  Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1804

  Invitație de participare - Studiu de fezabilitate Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși

  Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica  Studiu de fezabilitate: „Sistematizare pe verticală Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui”
  Codul CPV:  71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize;
  Detalii aici. 1804

  Invitație de participare - Studiu de fezabilitate CSEI Elisabeta Polihroniade

  Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Studiu de fezabilitate: "Sistematizare pe verticală CSEI Elisabeta Polihroniade"
  Codul CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize;
  Detalii aici. 1804

  Invitație de participare – Dirigenție de șantier Proiect ”Pe urmele lui Ștefan cel Mare” 3

  Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție - Lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, Băcăoani în cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan cel Mare", cod EMS-ENI 1HARD/2.1/107
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1504

  ANUNȚ PUBLIC

  CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Întocmire SF/DALI pentru obiectivul de investiții – DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244 M)”.
  Mai multe detalii aici

  ANUNȚ PUBLIC

  CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Întocmire SF/DALI pentru obiectivul de investiții – DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244 M)” propus a fi amplasat în jud. Vaslui, DJ 244M, comuna Albești – în intravilan și extravilan.
  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr.63, Vaslui şi la sediul Consiliului Județean Vaslui, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00-14.00.
  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui

  Invitație de participare – dirigenție de șantier proiect comun Soroca-Vaslui

  Având în vedere prevederile Procedurii operaţionale - Achiziţii publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 şi potrivit dispoziţiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publicăavand ca obiect: Servicii de dirigenţie de şantier în cadrul proiectului "Ştefan cel Mare, istorie comună­ patrimoniu comun, Soroca-Vaslui" cod EMS-ENI 1HARD/2.1/50.

  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

  Detalii aici. 1104

  Programul Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni

  Mai multe detalii despre program aici
  07.04
  sedinte de consiliu

  Consultare publică

  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea, taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2023 care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate.

  Anunț AQUAVAS

  „AQUAVAS S.A. VASLUI, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”. Mai multe detalii aici.

  Anunț promovare – DDC aprilie 2022

  Consiliul Județean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție astfel:

  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare;
  Click aici pentru detalii. 1004

  Anunț recrutare - Urbanism

  Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată:
 • 3 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, asistent și principal la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
 • Detalii aici.
  0504
  sedinte de consiliu

  Consultare publică

  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea, Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027.

  sedinte de consiliu

  Consultare publică

  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și tineret

  sedinte de consiliu

  Consultare publică

  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru Acord Unic în structura Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

  sedinte de consiliu

  ANUNȚ - DEZBATERE PRELIMINARĂ

  Strategia pentru Educație Fizică și Sport a Județului Vaslui, cu Orizontul de Timp 2021-2027.

  În DEZBATERE preliminară: Strategia pentru Educație Fizică și Sport a Județului Vaslui, cu Orizontul de Timp 2021-2027.

  Consiliul Județean Vaslui invită pe toți cei interesați să transmită propuneri, sugestii și opinii până la data de 31.01.2022

  Anunț promovare - noiembrie 2021

  Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Managementul Resurselor Umane;
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Autoritatea Județeană de Transport din cadrul Direcției Tehnice;
 • Click aici pentru detalii. 2012

  Invitație de participare – DALI DJ 245L

  Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie "Reabilitare şi modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costeşti)-Puntişeni- Chiţcani Pârveşti - Mănăstirea Pârveşti
  Cod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize.
  Detalii aici. 1910

  Invitație de participare – Incinerare animale moarte (3)

  Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică : Servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor de animale.
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici. 1910

  Invitație de participare
  – strategie ed. fizica si sport 2

  02.09.2021 Adăugat clarificarea nr.1
  Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de elaborare a Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027.
  Cod CPV 73220000-0 Servicii de consultanță în management
  79311100-8 Servicii de elaborare de studii
  Detalii aici.
  14.09

  Invitație de participare – Servicii transport

  Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, prin Consiliul Județean vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii transport pentru deplasarea a 15 persoane participante la activitatea derulată la Hîncești, în cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan cel Mare”.
  Detalii aici. 1303

  mai 25, 2022, 12:04 pm
  Soare
  Soare
  20°C
  Perceput de temperatură: 21°C
  Presiunea: 1020 mb
  Umiditate: 50%
  Vânt: 5 m/s SSE
  Rafale de vânt: 7 m/s
  UV-Index: 8
  Răsarit: 5:25 am
  Apus: 8:48 pm
   

  PROIECTE ÎN DERULARE

  axa rutiera s-v
  Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești

  și asta nu este tot,
  pe celelalte le găsiți AICI

  Portalul oficial al Județului VASLUI

  Știri evenimente și informații care contează pentru dumneavoastră