Portalul oficial al Județului VASLUI

mesajul președintelui

Activitatea Consiliului Județean Vaslui este o carte

deschisă pentru fiecare cetățean interesat, este

strădania  muncii unei adevărate echipe, este

efortul făcut de noi toți în prezent, pentru un
viitor mai bun, mai sigur.

   

Cu prietenie,

                  Dumitru Buzatu,

            Președintele CJ Vaslui

cartea-alba

Anunț de participare – Servicii de pază CMJ

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază la Centrul Militar Județean Vaslui, cod CPV 79713000-5, conform Procedurii Proprii publicată pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru organizarea și desfăsurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevazute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Dispoziția nr. 311/2021 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
Cod CPV 79713000-5 – Servicii de pază
Detalii aici. 0709v

Invitație de participare – Parc senzorial CSEI Pufan

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Lucrări pentru obiectivul de investiție „Parc senzorial pentru copii cu cerințe educative speciale – C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
Cod CPV: 45212120-3 Lucrări de construcții de parcuri tematice
Detalii aici. 3108v
sedinte de consiliu

Ședinţă extraordinară

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară pentru ziua de marți, 16.08.2022, ora 11:00, care se va desfășura prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, cu aplicația Zoom
Ordinea de zi aici.

Anunț recrutare – Birou de Audit Public Intern

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de:
 • șef birou, grad profesional II - Biroul de Audit Public Intern , ID post 470109.
 • Detalii aici.
  30.08v
  sedinte de consiliu

  Consultare publică

  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate.

  Invitație de participare – Dirigenție de șantier CMJ (2)

  Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: Lucrări pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ).
  Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1008v

  Invitație de participare – Dirigenție de șantier C.A.M.S. Ghermănești

  Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de şantier pentru obiectivul de investiţie: Proiectare (PT+DDE) şi execuţie "Centrul de Asistenţă Medico-Socială Ghermăneşti".
  Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 2907v

  Anunț concurs/examen de promovare audit – august 2022

  Consiliul Județean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, astfel:
 • 1 post de auditor, clasa I, grad profesional superior – Biroul Audit Public Intern;
 • Detalii aici.
  2008v

  Invitație de participare – Servicii de consultanță - Digitalizarea activității Consiliului Judetean Vaslui

  Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de consultanță în vederea analizei nevoilor și configurării ecosistemului digital, în cadrul proiectului "Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței", cod SIPOCA 1223/ MySMIS2014+ 153593
  Cod CPV 72222000-7 Servicii de analiză strategică și de planificare a sistemelor sau a tehnologiei
  Detalii aici. 2507v

  Anunț recrutare – resurse umane

  Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Managementul Resurselor Umane, perioadă nedeterminată.
  Detalii aici.
  1508v

  Anunț recrutare - achiziții publice

  Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent și consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale
  Detalii aici.
  1508v

  Anunț recrutare – urbanism august 2022

  Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată:
 • 3 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, asistent și principal la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
 • Detalii aici. 1008v

  Anunț recrutare – juridic iulie 2022

  Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal și consilier juridic, clasa I, profesional superior la Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale din cadrul Direcției Administrație Publică, perioadă nedeterminată Detalii aici. 1008v

  ANUNȚ PUBLIC

  CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, titular al proiectului ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245L: DN 24 (Costești) - Puntișeni - Chițcani - Pârvești - Mănăstirea Pârvești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245L: DN 24 (Costești) - Puntișeni - Chițcani - Pârvești - Mănăstirea Pârvești ”, propus a fi amplasat în intravilan și extravilan, comuna Costești, DJ 245L, județul Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni - joi, între orele 8 00-16 00 și vineri între orele 8 00-14 00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro .
  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului - APM Vaslui.

  Program finanțări nerambursabile - pentru organizațiile non-profit de interes local

  Actualizare 27.06.2022
  ANUNȚ
  privind Sesiunea de instruire în vederea implementării proiectelor
  Mai multe detalii despre program aici
  02.06

  Anunț recrutare - BUGET iulie

  Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată:
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Buget-Finanțe și Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Economice,
  Detalii aici.
  3007v

  ANUNȚ PUBLIC

  CONSILIUL JUDETEAN VASLUI, titular al proiectului „ Reabilitare și modernizare DJ 244C: Huși (DN 24B) – Pădureni – Leoști – Văleni – Urlați – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Mușata) ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în județul Vaslui, comunele Dimitrie Cantemir, Berezeni, satul Mușata – în intravilan și extravilan . Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni - joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro .
  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui”.

  Anunț promovare - DT iulie

  Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene din cadrul Direcției Tehnice;
 • Detalii aici.
  2007
  sedinte de consiliu

  Consultare publică

  “Consiliul Județean Vaslui, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare și modernizare DJ 244C: Huși (DN 24B) – Pădureni – Leoști – Văleni – Urlați – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Mușata) propus a fi amplasat în județul Vaslui, comunele Dimitrie Cantemir, Berezeni, satul Mușata – în intravilan și extravilan.
  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vaslui din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, şi la sediul  Primăriilor Dimitrie Cantemir, Berezeni, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vaslui.”

  ANUNŢ

  02.06.2022 - Adăugat versiunea îmbunătățită a proiectului de hotărâre
  privind ședința publică organizată de Consiliul Județean Vaslui pentru dezbaterea publică a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui
  Mai multe detalii aici
  3007v
  sedinte de consiliu

  Consultare publică

  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui.

  0106

  Invitație de participare – Dirigenție de șantier ”Ştefan cel Mare, istorie comună­ patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”

  Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenţie de şantier în cadrul proiectului "Ştefan cel Mare, istorie comună­ patrimoniu comun, Soroca-Vaslui" cod EMS-ENI lHARD/2.1/50.
  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici. 1006v
  sedinte de consiliu

  Consultare publică

  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui.

  Invitație de participare – Elaborare documentatie tehnico-economica

  Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Elaborare documentatie tehnico-economica, faza DALI/SF la obiectivul de investitii ”Modernizare, extindere bloc operator si lucrari de completare a masurilor de securitate la incendiu la Corpul C (C1 conform CF) al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui„

  Detalii aici. 1504

  Invitație de participare – dirigenție de șantier proiect comun Soroca-Vaslui

  Având în vedere prevederile Procedurii operaţionale - Achiziţii publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 şi potrivit dispoziţiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publicăavand ca obiect: Servicii de dirigenţie de şantier în cadrul proiectului "Ştefan cel Mare, istorie comună­ patrimoniu comun, Soroca-Vaslui" cod EMS-ENI 1HARD/2.1/50.

  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

  Detalii aici. 1104

  Programul Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni

  Mai multe detalii despre program aici
  07.04
  sedinte de consiliu

  Consultare publică

  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și tineret

  sedinte de consiliu

  Consultare publică

  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru Acord Unic în structura Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

  sedinte de consiliu

  ANUNȚ - DEZBATERE PRELIMINARĂ

  Strategia pentru Educație Fizică și Sport a Județului Vaslui, cu Orizontul de Timp 2021-2027.

  În DEZBATERE preliminară: Strategia pentru Educație Fizică și Sport a Județului Vaslui, cu Orizontul de Timp 2021-2027.

  Consiliul Județean Vaslui invită pe toți cei interesați să transmită propuneri, sugestii și opinii până la data de 31.01.2022

  Invitație de participare – DALI DJ 245L

  Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie "Reabilitare şi modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costeşti)-Puntişeni- Chiţcani Pârveşti - Mănăstirea Pârveşti
  Cod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize.
  Detalii aici. 1910

  Invitație de participare – Incinerare animale moarte (3)

  Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică : Servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor de animale.
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici. 1910

  Invitație de participare
  – strategie ed. fizica si sport 2

  02.09.2021 Adăugat clarificarea nr.1
  Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de elaborare a Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027.
  Cod CPV 73220000-0 Servicii de consultanță în management
  79311100-8 Servicii de elaborare de studii
  Detalii aici.
  14.09

  Invitație de participare – Servicii transport

  Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, prin Consiliul Județean vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii transport pentru deplasarea a 15 persoane participante la activitatea derulată la Hîncești, în cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan cel Mare”.
  Detalii aici. 1303

  august 19, 2022, 1:04 am
  Senin
  Senin
  21°C
  Perceput de temperatură: 21°C
  Presiunea: 1010 mb
  Umiditate: 76%
  Vânt: 2 m/s NV
  Rafale de vânt: 3 m/s
  UV-Index: 0
  Răsarit: 6:12 am
  Apus: 8:13 pm
   

  PROIECTE ÎN DERULARE

  axa rutiera s-v
  axa rutiera s-v
  Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești

  și asta nu este tot,
  pe celelalte le găsiți AICI

  Portalul oficial al Județului VASLUI

  Știri evenimente și informații care contează pentru dumneavoastră