Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Dirigenție de șantier CMJ

iulie 7, 2022

Nr. 10658/07.07.2022

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: Lucrări pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ).
Cod CPV : 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

Last modified: iulie 7, 2022

Comments are closed.