Portalul oficial al Județului VASLUI

Organigramă/ROF

decembrie 20, 2020


Pentru vizualizarea organigramei va rugam apasati pe imaginea de mai jos.REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Vaslui

Hotarârea nr. 86/12 aprilie 2023 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.209/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

Hotarârea nr. 209/10 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

Hotarâreanr. 204/27 noiembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

Hotarârea nr. 99/23 iulie 2020 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
Hotarârea nr. 93/25 iunie 2020 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 204/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

R E G U L A M E N T
de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui

Hotarârea nr. 152/17 septembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

TITLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL I – Dispoziții generale privind Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

CAPITOLUL II – Rolul, misiunea, atribuțiile și responsabilitățile generale ale aparatului de specialitate

CAPITOLUL III – Categoriile de personal din cadrul aparatului de specialitate

CAPITOLUL IV – Structura organizatorică

CAPITOLUL V – Principalele relații funcționale din cadrul aparatului de specialitate


TITLUL II – FUNCȚIILE DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

CAPITOLUL I – Secretarul general al județului

CAPITOLUL II – Atribuții comune ale funcțiilor de conducere de arhitect-șef, director executiv, director executiv adjunct, șef serviciu, șef birou


TITLUL III – STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA I – STRUCTURI PERMANENTE DE LUCRU LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II-a – ATRIBUȚII SPECIFICE FIECĂREI STRUCTURI FUNCȚIONALE

CAPITOLUL I – BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

CAPITOLUL II – COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

CAPITOLUL III – SERVICIUL DE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE

CAPITOLUL IV – SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

CAPITOLUL V – DIRECȚIA DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Secțiunea 1 – Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Secțiunea a 2-a – Compartimentul Autorizare

Secțiunea a 3-a – Compartimentul Disciplina în Construcții

CAPITOLUL VI – DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Secțiunea 1 – Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale

Secțiunea a 2-a – Biroul Relații Cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni

Secțiunea a 3-a – Compartimentul pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative

CAPITOLUL VII – DIRECȚIA ECONOMICĂ

Secțiunea 1 – Serviciul Buget-Finanțe și Guvernanță Corporativă

Secțiunea a 2-a – Compartimentul Informatică

Secțiunea a 3-a – Compartimentul Documente Clasificate și GDPR

Secțiunea a 4-a – Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărarea Împotriva Incendiilor

Secțiunea a 5-a – Serviciul Contabilitate

Secțiunea a 6-a – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului

CAPITOLUL VIII – DIRECȚIA TEHNICĂ

Secțiunea 1 – Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene

Secțiunea a 2-a – Serviciul Pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Vaslui

Secțiunea a 3-a – Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea județeană de Transport

Secțiunea a 4-a – Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea de Autorizare

CAPITOLUL IX – DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI COOPERARE

Secțiunea 1 – Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană

Secțiunea a 2-a – Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale

Secțiunea a 3 -a – Compartiment Cooperare Internațională și Relații cu ONG


TITLUL IV – DISPOZIȚII FINALE

Last modified: aprilie 25, 2023

Comments are closed.