Portalul oficial al Județului VASLUI

Organigramă/ROF

decembrie 20, 2020


Pentru vizualizarea organigramei va rugam apasati pe imaginea de mai jos.REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Vaslui

Hotarârea nr. 86/12 aprilie 2023 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.209/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

Hotarârea nr. 209/10 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

Hotarâreanr. 204/27 noiembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

Hotarârea nr. 99/23 iulie 2020 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
Hotarârea nr. 93/25 iunie 2020 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 204/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

R E G U L A M E N T
de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui

Hotarârea nr. 66/25 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

TITLUL I – DISPOZIȚII GENERALE


TITLUL II – FUNCȚIILE DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE


TITLUL III – STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA I – STRUCTURI PERMANENTE DE LUCRU LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II-a – ATRIBUȚII SPECIFICE FIECĂREI STRUCTURI FUNCȚIONALE

CAPITOLUL I – COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

CAPITOLUL II – COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

CAPITOLUL III – SERVICIUL JURIDIC, COORDONAREA CONSILIILOR LOCALE

CAPITOLUL IV – SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE

CAPITOLUL V – SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI CONSILIERII, RELAȚII MASS-MEDIA, INFORMARE ȘI INFORMATICĂ

CAPITOLUL VI – COMPARTIMENTUL PENTRU MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL VII – COMPARTIMENTUL DOCUMENTE CLASIFICATE ȘI GDPR

CAPITOLUL VIII – DIRECȚIA DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

CAPITOLUL IX – DIRECȚIA ECONOMICĂ

CAPITOLUL X – DIRECȚIA TEHNICĂ, DEZVOLTARE ȘI COOPERARE

TITLUL IV – DISPOZIȚII FINALE

Last modified: aprilie 16, 2024

Comments are closed.