Portalul oficial al Județului VASLUI

Despre Vaslui

decembrie 20, 2020

Judetul VASLUI este aşezat în partea de est a ţării. Are drept vecini, la est Republica Moldova, graniţa constituind-o râul Prut, la vest, judeţele Neamţ, Bacău, Vrancea, la sud, judeţul Galaţi şi la nord, judeţul Iaşi
Judeţul Vaslui reprezintă 2,2% din suprafaţa României şi acoperă 5318 Km2
Din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, judeţul Vaslui are 3 municipii (Vaslui, Bîrlad şi Huşi), două oraşe (Negreşti şi Murgeni) şi 81 comune cu 449 sate.

Relieful este format în întregime din ansambluri de culmi şi văi largi orientate, în majoritatea situaţiilor, N-S. Relieful colinar cu văi șerpuitoare și culmi domoale oferă un peisaj plăcut, blând și reconfortant. Întinzându-se pe cursul superior şi mijlociu al râului Bârlad, străbate partea de sud şi sud-est a Podişului Central Moldovenesc; în partea australă separă Colinele Tutovei de Dealurile Fălciului.

Clima este continentală, iarna se află sub efectul maselor de aer rece al anticiclonului siberian și vara, al aerului continental și tropical. Deși culmile deluroase oscilează între 200 și 400 m altitudine, prin lucrări de îmbunătățiri funciare și construirea unor baraje, ele sunt prielnice dezvoltării sectorului agricol (în special pomicultura, viticultura, piscicultura, apicultura și creșterea animalelor).

Populatia totală a județului, potrivit datelor actualizate din 2016, este de 481.123 de locuitori (2,17% din populația țării și 12,26% din populația Regiunii Nord-Est). 50,6% din populație sunt bărbați si 49,4% – femei. Procentajul populației urbane este mai mic decât media națională (46,04%, față de 56,33% pe plan național), însă grupa de vârstă 0-19 ani este mai bine reprezentată în județul Vaslui decât pe plan național: 23,16%, față de 19,88%.

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.