Portalul oficial al Județului VASLUI

Formular pentru solicitarea de informații în baza Legii nr. 544/2001

decembrie 20, 2020

Formular PDF


Timp de completare: aproximativ 10 minute

Consiliul Județean Vaslui, în calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care i se adresează cu solicitări în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării este cel de soluţionare a solicitărilor înregistrate electronic, precum şi îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale de autoritate publică locală. Este obligatorie furnizarea datelor de identificare şi de corespondenţă reale, exacte şi complete ale petiţionarului în vederea soluţionării adecvate a solicitărilor şi a transmiterii răspunsurilor. Prin completarea câmpurilor expuse vă dați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare ale REGULAMENTULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) . Datele personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru rezolvarea solicitărilor înregistrate şi de îndeplinire a atribuțiilor şi obligaţiilor legale de autoritate publică locală, precum şi a soluţionării acţiunilor de către instanţele de judecată competente, dacă este cazul, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către instituție pot să îşi exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ştergere, restricţionare, în conformitate cu dispoziţiile art. 15-19 din Regulamentul general privind protecţia datelor). Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@cjvs.eu, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Last modified: august 4, 2023

Comments are closed.