Portalul oficial al Județului VASLUI

Politica de confidențialitate

decembrie 20, 2020

Pagina oficială de internet a Consiliului Județean Vaslui, www.cjvs.eu, a fost creată din dorința de a veni în sprijinul  celor interesați, cu informații despre instituția administrației publice județene, serviciile publice oferite de către aceasta, proiectele și oportunitățile de cooperare economică și investiții din județul Vaslui. Sperăm că atât informațiile gestionate și furnizate direct de noi, cât și cele la care asigurăm indirect  accesul vă sunt utile și se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră.
Site-ul www.cjvs.eu conține și link-uri către alte site-uri. Dacă dați click pe un material de pe alt site promovat de noi, nu răspundem pentru setările lor de confidențialitate. Vă recomandăm să citiți politica lor de confidențialitate înainte de navigarea pe aceste site-uri.


Consiliului Județean Vaslui  prelucrează datele cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI EUROPEI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor ce îi revin instituției potrivit legii, raporturilor stabilite între diverse părți, în vederea ducerii acestora la îndeplinire, precum și a prezervării securității proprietății, bunurilor și persoanelor. Aceste date ne permit să realizăm obligațiile noastre legale precum și evitarea riscurilor privind securitatea.
Instituția ia măsuri de securizare a datelor cu caracter personal, accesul la ele este permis numai persoanelor îndreptățite, acestea nefiind prelucrate în alt scop decât cel declarat.
De asemenea, vă informăm că spațiile instituției sunt supravegheate video tot în scopurile de mai sus și potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor și protecția persoanelor.
În legătură cu toate solicitările legate de datele dvs., de protecția datelor în cadrul Consiliului Județean Vaslui sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: consiliu@cjvs.eu


Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal: Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. (Litera (f) nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.)


Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal: În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent.
Principiul transparenței prevede că orice informații care se adresează publicului sau persoanei vizate să fie concise, ușor accesibile, ușor de înțeles și să se utilizeze un limbaj simplu și clar.
De asemenea, persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia prin intermediul adresei de e-mail consiliu@cjvs.eu .


Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita? Potrivit  Regulamentului  UE nr. 679/2016 beneficiați de: 

 • dreptul de acces:  puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră personale, precum și informații privind specificul prelucrării;
 • dreptul la rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să modificam datele dumneavoastră personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”):  puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv datele trebuie șterse conform legislației relevante;
 • dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;
 • dreptul la portabilitatea datelor: în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dumneavoastră într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție și procesul decizional: în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, din motive legate de situația particulară în care se află. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul la retragerea consimțământului: în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ;
 • dreptul de a depune o plângere: în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile;
 • dreptul la o cale de atac judiciară: dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere;
 • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră.

Perioada de păstrare a datelor personale: Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).


Stocarea și prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem și în scopuri statistice: În cazul accesării paginii noastre de internet, browser-ul dumneavoastră de internet transmite automat date (de ex. data și ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fișierul accesat) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate și utilizate exclusiv în scop statistic și în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătățirea experienței dvs, pe site. 


Securitatea datelor: Pagina noastră de internet și celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate, precum și împotriva pierderii sau distrugerii datelor dumneavoastră.
Este necesar să tratați în permanență cu confidențialitate datele dumneavoastră de acces și să închideți fereastra de browser când terminați vizitarea paginii noastre de internet. 


Utilizarea fișierelor de tip cookie: Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt salvate de browser-ul dumneavoastră de internet și servesc pentru a face pagina noastră de internet per total mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Cookie-urile nu cauzează daune computerului dumneavoastră și nu conțin viruși. Puteți împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dumneavoastră. Pagina noastră web conține cookie-uri. Cookie-urile salvează în special setările alese de dumneavoastră. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic. Vă atragem atenția asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu puteți utiliza toate funcțiile paginii noastre de internet. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile. 


Fișierele cookie vor fi împărțite pe categorii: O vizită pe acest website poate plasa cookie-urile în scopuri de:

 • Cookie-uri esențiale. Sunt necesare pentru funcționarea site-ului. Putem folosi module cookie esențiale pentru a oferi funcții specifice site-ului: pentru a determina dacă utilizatorul accesează website-ul de pe un computer sau de pe un dispozitiv mobil; stochează starea de consimțământ pentru modul cookie al utilizatorului pentru domeniul curent; păstrează starea sesiunii de utilizatori între solicitările de pagină.
 • Cookie-uri preferențiale. Permit website-ului să își amintească informații care schimbă modul în care se comportă sau arată acesta, cum ar fi limba preferată sau regiunea în care se află utilizatorul: salvează limba preferată a utilizatorului pe website.
 • Cookie-uri statistice. Ajută înțelegerea modului în care vizitatorii interacționează cu website-ul prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

Site-ul www.cjvs.eu nu folosește servicii de publicitate cum ar fi: serviciul de publicitate online GemiusAdOcean; serviciul de publicitate online Zontera.
Consiliul Județean Vaslui nu își asumă răspunderea pentru directivele de protecție a datelor și procedurile paginilor internet accesate din portalul nostru.


Politica de colectare cookies: Aceasta politică se referă la cookie-urile paginilor web operate de Consiliul Județean Vaslui pe www.cjvs.eu .
Ce este un cookie? Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).
La ce sunt folosite cookie-urile? Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile noastre pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând identificarea personală a utilizatorului.
Conțin cookie-urile date personale? Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.


Care sunt opțiunile dumneavoastră privind cookie-urile? În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. 
Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). 
Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web. În acest sens Cookie-urile Esențiale (fără de care site-ul nostru nu mai poate funcționa corect) nu pot fi editate.
În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dumneavoastră și să configurați browserul dumneavoastră web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dumneavoastră web. De  obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe  care îl utilizați pentru a accesa Website-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs..
De ce sunt cookie-urile importante pentru internet? Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. 
Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. 
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor:

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii. 
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor. 
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search). 
 • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. 
 • Furnizarea de publicitate mai relevanță pentru utilizator. 
 • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul utilizatorilor.
  Întrebări, Sugestii și Reclamații?

Contact: Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă prin e-mail  consiliu@cjvs.eu  . 
Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail   dpo@cjvs.eu .

Last modified: ianuarie 6, 2021

Comments are closed.