Portalul oficial al Județului VASLUI

Formulare

septembrie 8, 2022

 1. Cerere Online Legea nr.544/2001

 2. Petiție Online

 3. Formular petiție prin poștăPDF DOCX

 4. Reclamație administrativă în cazul răspunsului negativ la cerere

 5. Reclamație administrativă în cazul neprimirii răspunsului la cererea de informații publice în termenul legal

 6. Formular online pentru colectare de propuneri, opinii și recomandari – Legea 52/2003

 7. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

 8. Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism

 9. Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare

 10. Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare

 11. Panou de identificare a investiției

 12. Înștiințare Consiliu privind începerea execuției lucrărilor

 13. Înștiințare Consiliu privind încheierea execuției lucrărilor

 14. Înștiințare către Inspectoratul în Construcții de începere lucrare

 15. Înștiințare către Inspectoratul în Construcții de finalizare lucrare

 16. Declarația de regularizare privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construcție

 17. Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate

 18. Chestionar de Evaluare a Satisfacției Cetățenilor

 19. Formular declarație de avere DOCPDF -Acesta este un formular PDF. Pentru a salva documentul dați click dreapta pe link și apoi "Save Link As..." / "Save target as"

 20. Formular declarație de interese DOCPDF - Acesta este un formular PDF. Pentru a salva documentul dați click dreapta pe link și apoi "Save Link As..." / "Save target as"

 21. Cerere eliberare acord prealabil amplasare și/sau acces în zona drumului județean !!!Regulament!!!

 22. Cerere eliberare autorizatie amplasare și/sau acces în zona drumului județean !!!Regulament!!!

 23. Cerere pentru exercitarea dreptului la ştergerea datelor( ,,dreptul de a fi uitat”)

 24. Cerere pentru exercitarea dreptului la restricţionarea prelucrării

 25. Cerere pentru exercitarea dreptului la rectificare

 26. Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

 27. Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziţie

 28. Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

 29. Cerere revendicare animal pentru care s-a dispus ordin de plasare în adăpost


Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Descarcă formular PDF DOC
Formularul este necasar la: Emiterea certificatului de urbanism

Acte ce vor însoți formularul: Click aici pentru informații suplimentare

Se depune la: Urbanism - cam. 225

Timp de completare: 10 minute


Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism

Descarcă formular PDF DOC
Formularul este necasar la: prelungirea valabilității certificatului de urbanism

Acte ce vor însoți formularul: Certificatul de urbanism în original

Se depune la: Urbanism - cam. 225

Timp de completare: 5 minute


Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare

Descarcă formular PDF DOC
Formularul este necasar la: Emiterea autorizației de construire/desființare

Acte ce vor însoți formularul: Click aici pentru informații suplimentare

Se depune la: Urbanism - cam. 225

Timp de completare: 20 minute


Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare

Descarcă formular PDF DOC
Formularul este necasar la: prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare

Acte ce vor însoți formularul: Autorizația de construire/desființare în original

Se depune la: Urbanism - cam. 225

Timp de completare: 5 minute

Panou de identificare a investiției

Descarcă formular PDF
Formularul este necasar la: date privind investiția

Acte ce vor însoți formularul: -

Se depune la: Urbanism - cam. 225

Timp de completare: -


Înstiintare Consiliu privind începerea execuției lucrărilor

Descarcă formular PDF DOC
Formularul este necasar la: anunțarea datei începerii lucrărilor de construire autorizate

Acte ce vor însoți formularul: -

Se depune la: Urbanism - cam. 225

Timp de completare: 10 minute


Înștiințare Consiliu privind încheierea execuției lucrărilor

Descarcă formular PDF DOC
Formularul este necasar la: anuntarea datei începerii lucrărilor de construire autorizate

Acte ce vor însoți formularul: -

Se depune la: Urbanism - cam. 225

Timp de completare: 10 minute


Înstiintare către Inspectoratul în Construcții de începere lucrare

Descarcă formular PDF DOC
Formularul este necasar la: anunțarea datei începerii lucrărilor de construire autorizate

Acte ce vor însoți formularul: -

Se depune la: Urbanism - cam. 225

Timp de completare: 10 minute


Înștiințare către Inspectoratul în Construcții de finalizare lucrare

Descarcă formular PDF DOC
Formularul este necasar la: anunțarea datei finalizării lucrărilor de construire autorizate

Acte ce vor însoți formularul: -

Se depune la: Urbanism - cam. 225

Timp de completare: 10 minute


Declarația de regularizare privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construcție

Descarcă formular PDF DOC
Formularul este necasar la: stabilirea valorii reale a lucrărilor autorizate

Acte ce vor însoți formularul: proces-verbal de recepție a lucrărilor autorizate

Se depune la: Urbanism - cam. 225

Timp de completare: 30 minute


Chestionar de Evaluare a Satisfacției Cetățenilor

Descarcă formular PDF DOC
Formularul este necasar la: Evaluarea și cunatificarea gradului de satisfacție a cetățenilor județului Vaslui referitor la serviciile oferite de Consiliul Județean Vaslui

Acte ce vor însoți formularul: Nu este cazul

Se depune la: Serviciul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare și Informatică

Timp de completare: 10 minute


Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate

Descarcă formular XLS
Formularul este necasar la: realizarea bugetelor instituțiilor subordonate

Acte ce vor însoți formularul: Nu este cazul

Se depune la: Compartiment buget-finanțe - cam. 218


Cerere eliberare acord prealabil amplasare și/sau acces în zona drumului județean

Descarcă formular PDF DOC
Formularul este necasar la: lucrării sau obiective realizate ori amplasate în zona drumurilor de interes județean

Acte ce vor însoți formularul: detalii se găsesc în formular și în HCJ nr. 180/2016

Se depune la: Registratură

Timp de completare: 15 minute


Cerere eliberare autorizație amplasare și/sau acces în zona drumului județean

Descarcă formular PDF DOC
Formularul este necasar la: lucrării sau obiective realizate ori amplasate în zona drumurilor de interes județean

Acte ce vor însoți formularul: detalii se găsesc în formular și în HCJ nr. 180/2016

Se depune la: Registratură

Timp de completare: 15 minute


Cerere revendicare animal pentru care s-a dispus ordin de plasare în adăpost

Descarcă formular PDF DOCX
Formularul este necasar la: revendicarea unui animal preluat prin ordin de plasare în adăpost

Acte ce vor însoți formularul: detalii se găsesc în formular și în OUG nr. 175/2020

Se depune la: Registratură

Timp de completare: 15 minute

Last modified: aprilie 16, 2024

Comments are closed.