Portalul oficial al Județului VASLUI

Protecția animalelor

decembrie 11, 2023

Consiliul Județean Vaslui, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, asigură cu caracter continuu și permanent servicii de adăpostire a animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, document emis de către polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Aceste servicii sunt asigurate prin încheierea de contracte de prestări servicii cu unități autorizate.

Consiliul Județean Vaslui preia pentru adăpostire doar animalele pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost de către Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

Pentru revendicarea animalului pentru care s-a dispus ordin de plasare în adăpost și care a fost preluat prin serviciile de adăpostire animale, proprietarul legal al animalului va completa o cerere scrisă care se depune la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, jud. Vaslui. Cererea trebuie să fie însoțită de actele de identificare ale animalului în original (pașaport, carnet de sănătate). Solicitantul va achita prețul pentru serviciile veterinare și de adăpostire ale animalului din data preluării și până în data solicitării de revendicare. Pentru a revendica animalul în ziua respectivă, cererile se depun până în ora 12:00.

În acest caz se vor respecta prevederile art. 24^5 din Ordonanța de urgență nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice:

„(1) Deținătorul poate solicita entității care asigură prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maximum 30 de zile de la data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost. Prin excepție, deținătorii animalelor plasate în adăpost potrivit art. 241 alin. (2) lit. f) pot solicita restituirea acestora și în perioada de aplicare a măsurii de plasare în adăpost.

(2) În situația restituirii, deținătorul are obligația de a plăti către consiliul județean sau către Consiliul General al Municipiului București cheltuielile cu asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor animalelor efectuate cu animalul plasat în adăpost.

(3) Animalul plasat în adăpost nu se restituie deținătorului dacă animalul face obiectul unei măsuri asigurătorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori al unei măsuri de confiscare în materie contravențională.

(4) În sensul alin. (1), aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează la data expirării perioadei de 45 de zile prevăzute la art. 24^1 alin. (1) sau, în interiorul acestei perioade, la data pronunțării de către instanța de contencios administrativ a soluției de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului în adăpost.

(5) Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deținătorul nu solicită restituirea acestuia în termenul prevăzut la alin. (1).”

Nerespectarea acestor condiții duce la imposibilitatea revendicării animalului.


ACTE NECESARE PENTRU REVENDICAREA UNUI ANIMAL PRELUAT PRIN ORDIN DE PLASARE ÎN ADĂPOST EMIS DE BIROUL PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR DIN CADRUL IPJ VASLUI

  

  1. ACT DE IDENTITATE AL DEȚINĂTORULUI ANIMALULUI
  2. CERERE TIP PDF DOCX Timp de completare: 15 minute
  3. ACTUL OFICIAL AL ANIMALULUI ÎN ORIGINAL/COPIE (CARNET DE SĂNĂTATE, PAȘAPORT)

 

* ANIMALUL SE POATE REVENDICA DOAR DE CĂTRE DEȚINĂTORUL LEGAL DUPĂ ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR IMPUSE DE OUG 175/2020


TABEL ORDINE DE PLASARE IN ADAPOST VASLUI.

Last modified: decembrie 12, 2023

Comments are closed.