Portalul oficial al Județului VASLUI

Gestionarea deșeurilor

decembrie 20, 2020

Lista operatorilor economici autorizaţi care colectează / valorifică uleiuri uzate

https://apmvs.anpm.ro/-/lista-operatorilor-economici-autorizati-care-colecteaza-valorifica-uleiuri-uzate

 

Colectori uleiuri uzate 2021

Colectori uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere

Nr. Crt. Denumire operator economic Autorizatie de mediu
1 SC COMPACT ENERGY STEEL SRL  30/20.06.2017, reviz.20.06.2017, reviz. 28.01.2019, viza anuala
2 SC ECO-METAL NEF SRL 32/24.07.2018, viza anuala
3 SC ECOMOCAR SRL  105/21.10.2011, reviz.20.10.2020; viza anuala 
4 SC SITSAL ECO SRL 148/14.12.2015 valabila 13.12.2020 în procedura de autorizare
5 SC PRISCOM SRL 57/04.04.2013 valabilă 03.04.2023 Reviz.1:09 03 2016; Reviz. 2: 15 04 2016

Sursa: APM VASLUI

DECLARAȚIE privind modul în care considerațiile privind mediul au fost integrate în plan, modul de pregătire a raportului de mediu, modul în care opiniile exprimate de public și de alte autorități au fost integrate în plan, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, în comparație cu alte alternative prezentate și măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului

Aviz de mediu PJGD 2021

Raport de mediu privind Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 – revizia a III-a – 25 ianuarie 2021

Plan judeţean de gestionare a deșeurilor elaborat la nivelul judeţului Vaslui – revizia a III-a – 25 ianuarie 2021

Raport de mediu privind Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 – revizia a II-a – 10 decembrie 2020

Plan judeţean de gestionare a deșeurilor elaborat la nivelul judeţului Vaslui – revizia a II-a – 10 decembrie 2020

Plan judeţean de gestionare a deșeurilor elaborat la nivelul judeţului Vaslui – revizia I – 25 noiembrie 2020

Raport de mediu privind Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 – 06 octombrie 2020

Plan judeţean de gestionare a deșeurilor elaborat la nivelul judeţului Vaslui – 28 septembrie 2020

Hotarârea nr. 5/31 ianuarie 2008 privind aprobarea „Planului Local de Actiune pentru Mediu” al judetului Vaslui; ANEXA

Hotarârea nr. 144/29 octombrie 2008 privind aprobarea documentului strategic Master Plan privind gestionarea deşeurilor 2007-2037, judeţul Vaslui;
RAPORT DE MEDIU PENTRU PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR DIN JUDEŢUL VASLUI – 2009

Plan Judeţean de gestionare a Deşeurilor – judeţul Vaslui – interval 2005-2013

Last modified: februarie 22, 2022

Comments are closed.