Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Stații de reîncărcare vehicule electrice

februarie 28, 2022

Nr. 3160/28.02.2022

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru investiţia „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice”

Cod CPV : 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize

Last modified: martie 18, 2022

Comments are closed.