Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Documentație cadastrală

aprilie 6, 2022

Nr. 5392/06.04.2022

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: ”Întocmire documentație cadastrală imobil teren – parcare Consiliul Județean Vaslui”
Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru;

Last modified: aprilie 6, 2022

Comments are closed.