Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Dirigenție de șantier C.A.M.S. Ghermănești

iulie 18, 2022

Nr. 11120/18.07.2022

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de şantier pentru obiectivul de investiţie: Proiectare (PT+DDE) şi execuţie “Centrul de Asistenţă Medico-Socială Ghermăneşti”.
Cod CPV : 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

Last modified: august 19, 2022

Comments are closed.