Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Elaborare Plan Urbanistic Zonal

decembrie 13, 2022

Nr. 19339/13.12.2022

Avand in vedere prevederile Procedurii Operationale – Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica având ca obiect:“Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru terenul indentificat cu numarul cadastral: NC 72295-305.639,00 mp situat in intravilanul satului Muntenii de Jos, comuna Muntenii de Jos”
Cod CPV: 71410000-5 Servicii de urbanism

Last modified: decembrie 14, 2022

Comments are closed.