Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Dirigenție de șantier ”stație de pompare ape uzate”

mai 6, 2022

Nr. 7033/05.05.2022

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Serviciile de Dirigenţie de Şantier, care sunt necesare realizării obiectivului de investiţie “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – ETAPA a-II-a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja”.
Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

Last modified: mai 13, 2022

Comments are closed.