Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Dirigenție de șantier ”Sf. Ecaterina”

aprilie 7, 2022

Nr. 5428/07.04.2022

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Serviciile de Dirigenție de Șantier, care sunt necesare realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare școala Profesională Specială „Sfanta Ecaterina” HUșI” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 , Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, cod SMIS 121046.
Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

Last modified: mai 2, 2022

Comments are closed.