Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – proiectare utilități sală de sport

februarie 1, 2022

Nr. 1637/01.02.2022
Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de proiectare și lucrări pentru obiectivul de investiții: Asigurarea utilităților la obiectivul de investiții Proiect pilot – Sala de sport școlară, din Municipiul Vaslui, str. Filaturii nr. 9, județul Vaslui”
Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor
45231100-6 Lucrări generale de construcţii de conducte
45231221-0 Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz

Last modified: februarie 1, 2022

Comments are closed.