Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Servicii de consultanță – Digitalizarea activității Consiliului Judetean Vaslui

iulie 6, 2022

Nr. 10626/06.07.2022

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de consultanță în vederea analizei nevoilor și configurării ecosistemului digital, în cadrul proiectului “Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței”, cod SIPOCA 1223/ MySMIS2014+ 153593
Cod CPV 72222000-7 Servicii de analiză strategică și de planificare a sistemelor sau a tehnologiei

Last modified: august 1, 2022

Comments are closed.