Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Parc senzorial CSEI Pufan

august 16, 2022

Nr. 12552/16.08.2022

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Lucrări pentru obiectivul de investiție „Parc senzorial pentru copii cu cerințe educative speciale – C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
Cod CPV: 45212120-3 Lucrări de construcții de parcuri tematice

Last modified: august 16, 2022

Comments are closed.