Portalul oficial al Județului VASLUI

Dirigenție de șantier – Proiect “Pe urmele lui Ștefan cel Mare” 2

martie 21, 2022

Nr. 4301/21.03.2022
Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție – Lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, Băcăoani în cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan cel Mare”, cod EMS-ENI 1HARD/2.1/107
Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.