Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Servicii de informare și publicitate – Digitalizarea activității Consiliului Judetean Vaslui

mai 31, 2022

Nr. 8596/31.05.2022

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale -Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Digitalizarea activității Consiliului Judetean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței”, cod SIPOCA 1223/MySMIS2014+ 153593
Cod CPV 22462000-6 – Materiale publicitare, 79341000-6 – Servicii de publicitate, 79823000-9 – Servicii de tipărire si livrare

Last modified: iulie 1, 2022

Comments are closed.