Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț de participare – Paza CMJ

august 17, 2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 12683/17.08.2022

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază la Centrul Militar Județean Vaslui, cod CPV 79713000-5, conform Procedurii Proprii publicată pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru organizarea și desfăsurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevazute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Dispoziția nr. 311/2021 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
Cod CPV 79713000-5 – Servicii de pază

Last modified: august 22, 2022

Comments are closed.