Portalul oficial al Județului VASLUI

Dispoziții 2021

decembrie 20, 2020

Registru proiecte de dispoziții Registru dispoziții


Dispoziții 2021

Nr. dispozițieiConținutul pe scurt al actului Data emiterii
159/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Proiectare (PT+DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții: „Centrul de Asistență Medico - Socială Ghermănești”
13 iulie 2021
158/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
13 iulie 2021
156/2021
pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 152/2021 pentru modificarea punctului 3 al art. 4 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 131/2020 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
13 iulie 2021
154/2021
privind desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
09 iulie 2021
152/2021
pentru modificarea punctului 3 al art. 4 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 131/2020 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului de Urgență Vaslui
09 iulie 2021
147/2021
privind constituirea Comisiei de disciplină a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
05 iulie 2021
146/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ”Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centru Cultural Județean Multifuncțional”
30 iunie 2021
145/2021
privind aprobarea caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad
29 iunie 2021
144/2021
pentru modificarea art. 2 al Dispozitiei nr. 411/2018 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările ulterioare
29 iunie 2021
142/2021
privind convocarea consilliului județean în ședință ordinară
24 iunie 2021
140/2021
privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
22 iunie 2021
139/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului “Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, cod EMS-ENI 1HARD/2/1/50
18 iunie 2021
136/2021
privind numirea Comisiei pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021
18 iunie 2021
134/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de contestaţie pentru analizarea noului proiect de management al domnului Mamalaucă Mircea, manager al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
15 iunie 2021
132/2021
pentru modificarea art. 1 al Dispozitiei nr. 140/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările și completările ulterioare
14 iunie 2021
130/2021
pentru modificarea art. 1 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 114/2021 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare și modernizare rețele de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de canalizare, a apelor uzate menajere și a stațiilor de epurare în municipiul Bârlad”
10 iunie 2021
123/2021
privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
04 iunie 2021
122/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
03 iunie 2021
117/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție vacantă de Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică organizat în data de 28 iunie 2021, proba scrisă
25 mai 2021
116/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție vacantă, organizat în data de 28 iunie 2021, proba scrisă
25 mai 2021
115/2021
privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor pentru obiectivul Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Vaslui - Huşi, Negreşti şi Bârlad din cadrul proiectului: „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” - depozitul Huși
25 mai 2021
114/2021
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare și modernizare rețele de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de canalizare, a apelor uzate menajere și a stațiilor de epurare în municipiul Bârlad”
21 mai 2021
113/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
20 mai 2021
110/2021
privind convocarea consilliului județean în ședință ordinară
19 mai 2021
109/2021
privind aprobarea caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
18 mai 2021
107/2021
privind organizarea evaluării finale a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
18 mai 2021
106/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
14 mai 2021
104/2021
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean „Stefan cel Mare” Vaslui
12 mai 2021
103/2021
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 25/2020 privind numirea comisiei de recepţie a serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică proiect ”Ștefan cel Mare-istorie comună,atrimoniu comun, Soroca-Vaslui”
12 mai 2021
101/2021
pentru modificarea și completarea Regulamentului cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de președintele Consiliului Județean Vaslui
07 mai 2021
95/2021
privind constituirea Consiliului de Management al Calității la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
26 aprilie 2021
94/2021
privind numirea și stabilirea atribuțiilor responsabililor cu managementul calității la nivelul structurilor organizatorice ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
26 aprilie 2021
93/2021
privind numirea și stabilirea atribuțiilor auditorilor interni de calitate de la nivelul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
26 aprilie 2021
91/2021
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul contractului nr. 20668/23.12.2020 privind verificarea documentației tehnice pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, corpurile A și B
22 aprilie 2021
90/2021
privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul
public și privat al județului Vaslui
22 aprilie 2021
84/2021
constituirea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, organizat în data de 17.05.2021, proba scrisă
16 aprilie 2021
83/2021
privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea şi dezvoltarea
sistemului de control intern managerial
la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
15 aprilie 2021
82/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad
12 aprilie 2021
81/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
09 aprilie 2021
80/2021
privind numirea comisiilor de preselecție și de licitație a ofertelor pentru valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc de masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniului public al județului Vaslui
09 aprilie 2021
79/2021
privind organizarea evaluării finale a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad
06 aprilie 2021
77/2021
privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui
05 aprilie 2021
75/2021
privind desemnarea reprezentanților președintelui Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al Județului Vaslui și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
26 martie 2021
72/2021
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului de apă și a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești – etapa a II-a –Municipiul Vaslui: obiect Stație de pompare ape uzate (SPAU), strada Gheorghe Doja”
23 martie 2021
70/2021
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii «“Consolidare și reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248A, km 58+750,comuna Todirești, județul Vaslui ”»
23 martie 2021
69/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
23 martie 2021
68/2021
privind repartizarea unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui pe lucrări și obiective de investiții finanțate din bugetul local al Județului Vaslui, fonduri speciale și din fonduri externe, în vederea urmăririi executării lucrărilor și acordării de asistență tehnică
18 martie 2021
67/2021
privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 2020 de către managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
18 martie 2021
64/2021
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii >
16 martie 2021
63/2021
pentru modificarea art. 1^1 alin (1) al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 601/2017 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”, cu modificãrile și completãrile ulterioare
12 martie 2021
62/2021
pentru modificarea art. 2 alin. (1) al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 216/2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului "Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială "Sfânta Ecaterina” Huși”, cu modificările și completările ulterioare
10 martie 2021
61/2021
pentru modificarea art. 4 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.139/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Vaslui”, cu modificările și completările ulterioare
10 martie 2021
60/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
05 martie 2021
59/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
05 martie 2021
56/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Lucrări de punere in funcțiune a stației de tratare a levigatului, obiectiv din cadrul depozitului CMID Roșiesti, SIMDS Vaslui”
04 martie 2021
55/2021
privind delegarea atribuțiilor și a dreptului de semnătură ale șefului Serviciului Managementul Resurselor Umane, în lipsa motivată a acestuia
04 martie 2021
54/2021
privind delegarea dreptului de semnătură al șefului Serviciului Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale din cadrul Direcției Administrație Publică
02 martie 2021
52/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
19 februarie 2021
50/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer, organizat în data de 09.03.2021, proba scrisă
12 februarie 2021
49/2021
pentru modificarea anexei la Dispoziția nr. 11/2021 privind repartizarea unor funcționari publici pe lucrări și obiective de investiții finanțate din bugetul local al Județului Vaslui, fonduri speciale și din fonduri externe, în vederea urmăririi executării lucrărilor și
acordării de asistență tehnică
05 februarie 2021
45/2021
privind numirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor «Reparații curente clădire Centru Europe Direct»
03 februarie 2021
42/2021
privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor la obiectivul “Optimizarea alimentării cu apă caldă de consum prin realizarea unui proiect de panouri solare la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, lucrări în cadrul proiectului ”Energia-valoare transfrontalieră”
01 februarie 2021
40/2021
privind numirea comisiilor de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului ,,Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, Cod SMIS 144685
29 ianuarie 2021
26/2021
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.115/2020 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a legislației privind utilizarea semnăturii electronice și a documentelor electronice la nivelul Consiliului Județean Vaslui
26 ianuarie 2021
22/2021
privind aprobarea Programului de pregătire a personalului din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui care are acces la informaţii clasificate, pentru anul 2021
21 ianuarie 2021
21/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul II - an școlar 2020-2021, în cadrul Programului pentru școli al României pe anii 2017-2023", aferente acordurilor-cadru privind „Furnizarea si distributia merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Vaslui, pentru anii școlari 2018-2022”
19 ianuarie 2021
20/2021
Privind convocarea consilliului județean în ședință ordinară
19 ianuarie 2021
13/2021
numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Achiziție carburant auto, pe baza de bonuri valorice”
14 ianuarie 2021
10/2021
modificarea Dispoziției nr. 384/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a constestațiilor la concursul de recurtare, funcții publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent și superior-Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale – Direcția Administrație Publică, organizat în data de 15.01.2021, proba scrisă
14 ianuarie 2021
7/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 376/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă, de șef birou, gradul II – Biroul Audit Public Intern, organizat în data de 12.01.2021, proba scrisă, cu modificările ulterioare
12 ianuarie 2021

Last modified: aprilie 9, 2021

Comments are closed.