Portalul oficial al Județului VASLUI

Dispoziții 2021

decembrie 20, 2020

Registru proiecte de dispoziții Registru dispoziții


Dispoziții 2021

Nr. dispozițieiConținutul pe scurt al actului Data emiterii
311/2021
privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
30 decembrie 2021
309/2021
privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție: “Centrul pentru educație incluzivă Negrești”
29 decembrie 2021
292/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată
22 decembrie 2021
291/2021
actualizarea nomenclatorului cu documentele Consiliului Județean Vaslui
21 decembrie 2021
290/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 262/2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare a funcției publice de conducere vacantă de șef birou, gradul profesional II - Biroul de audit public intern, organizat în data de 22 decembrie 2021, proba scrisă
21 decembrie 2021
289/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 257/2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent - Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale, organizat în data de 21 decembrie 2021, proba scrisă, cu modificările lterioare”
20 decembrie 2021
288/2021
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii „Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A: Limită județ Iași – Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oșești), județul Vaslui”
20 decembrie 2021
286/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 256/2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent și principal – Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția Tehnică, organizat în data de 21 decembrie 2021, proba scrisă
20 decembrie 2021
285/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 257/2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent - Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale, organizat în data de 21 decembrie 2021, proba scrisă
15 decembrie 2021
284/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 274/2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale, organizat în data de 27 decembrie 2021, proba scrisă
15 decembrie 2021
283/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
15 decembrie 2021
281/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul II - an școlar 2021-2022, în cadrul Programului pentru școli al României pe anii 2017-2023", aferente acordurilor-cadru privind „Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Vaslui, pentru anii școlari 2018-2022”
10 decembrie 2021
280/2021
privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție: “Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244L: DJ 244D (Tăbălăești) – Averești, km. 0+000-2+500, (2,500 km)”
10 decembrie 2021
279/2021
privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 M din DN 24 – (Crasna) – Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244 A), km 8+680 – 12 + 180, (3,5 km), județul Vaslui”
10 decembrie 2021
277/2021
pentru completarea anexei la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 663/2017 privind reactualizarea nomenclatorului cu documentele Consiliului Județean Vaslui
07 decembrie 2021
276/2021
privind prelungirea timpului de lucru cu o oră pe zi în intervalul 06 decembrie - 15 decembrie 2021
26 noiembrie 2021
274/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale, organizat în data de 27 decembrie 2021, proba scrisă
24 noiembrie 2021
273/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 571/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Reabilitare si modernizare drum județean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)”, cu modificările ulterioare
24 noiembrie 2021
271/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa II-a, Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), Str. Gh. Doja
24 noiembrie 2021
270/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 140/2018 pentru numirea membrilor
echipei de implementare a proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările și completările ulterioare
24 noiembrie 2021
269/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 196/2019 privind numirea echipei de
implementare a proiectului ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”, cu modificările și completările ulterioare
24 noiembrie 2021
268/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 174/2021 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”
24 noiembrie 2021
266/2021
privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante
de medici din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
19 noiembrie 2021
264/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
19 noiembrie 2021
263/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică organizat în data de 22 decembrie 2021, proba scrisă
18 noiembrie 2021
262/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare a funcției publice de conducere vacantă de șef birou, gradul profesional II - Biroul de audit public intern, organizat în data de 22 decembrie 2021, proba scrisă
18 noiembrie 2021
261/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a
contestațiilor la concursul de recrutare a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, gradul profesional II - Serviciul Managementul Resurselor Umane, organizat în data de 23 decembrie 2021, proba scrisă
18 noiembrie 2021
257/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare a funcție publice de execuție, vacantă, de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent – Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale, organizat în data de 21 decembrie 2021, proba scrisă
17 noiembrie 2021
256/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent și principal – Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția Tehnică, organizat în data de 21 decembrie 2021, proba scrisă
17 noiembrie 2021
255/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Furnizare energie electrică pentru Consiliul Județean Vaslui
12 noiembrie 2021
254/2021
privind constituirea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul/examenul de promovare în gradul profesional, funcție publică de execuție, organizat în data de 13.12.2021, proba scrisă
08 noiembrie 2021
253/2021
privind constituirea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul/examenul de promovare în gradul profesional, funcție publică de execuție, organizat în data de 13.12.2021, proba scrisă
08 noiembrie 2021
252/2021
pentru modificarea art. 2 alin. (1) al Dispoziției nr. 414/2019 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, cu modificările și completările ulterioare
05 noiembrie 2021
248/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată
02 noiembrie 2021
246/2021
privind constituirea Comandamentului Județean de Coordonare a Activității de Intervenție pentru Deszăpezirea și Combaterea Poleiului pe Drumurile Județene aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui, în perioada de iarnă 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022
29 octombrie 2021
245/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Execuție lucrãri în cadrul proiectului “ Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui”
28 octombrie 2021
243/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, gradul profesional II - Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale, organizat în data de 25 noiembrie 2021, proba scrisă
26 octombrie 2021
241/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de verificare tehnică a documetațiilor tehnico – economice elaborate pentru investiția ”Axa rutieră strategică Sud – Vest a județului Vaslui”
22 octombrie 2021
240/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
22 octombrie 2021
239/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Punerea în funcțiune a sistemelor de monitorizare a apelor subterane existente pe amplasamentele depozitelor închise din municipiile Bârlad, Huși și orașul Negrești”
21 octombrie 2021
237/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de Expertiză tehnică a lucrărilor aflate în execuție la obiectivul de investiții ”Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategic 4: Vaslui, Reabilitare si modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codaiești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247), lotul 1 si lotul 2
14 octombrie 2021
232/2021
privind numirea comisiei de recepție finală pentru lucrarea «Reabilitare spațiu – asigurare utilități CJ Vaslui »
07 octombrie 2021
231/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 199/2021 privind constituirea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul/examenul de promovare în gradul profesional, funcție publică de execuție, organizat în data de 18.10.2021, proba scrisă
07 octombrie 2021
230/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Proiectare (PT+DDE) si executie pentru obiectivul de investitie „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti – Etapa a II-a Municipiul Barlad. Obiect: Retele de apa si canalizare II, Rezervoare Uzina de Apa si statii de pompare apa bruta si ape uzate, municipiul Barlad: - Rezervoare Uzina de Apa si statii de pompare apa bruta si ape uzate, municipiul Barlad”
07 octombrie 2021
229/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 202/2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare a funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, asistent, principal și superior – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, organizat în data de 11 octombrie 2021, proba scrisă
04 octombrie 2021
228/2021
pentru modificarea art. 1 lit. a) din Dispoziției nr. 205/2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, gradul profesional asistent și Consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni–Direcția Administrație Publică organizat în data de 11 octombrie 2021, proba scrisă
04 octombrie 2021
227/2021
privind numirea comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together”(Pe urmele lui Ștefan cel Mare)1HARD/2.1/107”
30 septembrie 2021
224/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
24 septembrie 2021
223/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată
24 septembrie 2021
222/2021
pentru completarea Anexei la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 369/2020 privind reluarea activității ca urmare a încetării suspendării raportului de serviciu la inițiativa doamnei FÎNTÎNARU LOREDANA CARMEN, cu completările ulterioare, consilier în cadrul Compartimentului Managementul Calității
23 septembrie 2021
221/2021
privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea ortopedie pediatrică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
23 septembrie 2021
220/2021
privind desemnarea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Vaslui în comisiile de concurs/examen şi de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical la Spitalul Județean de Urgență Vaslui
23 septembrie 2021
219/2021
pentru completarea alin. (1) al art. 1^1 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 601/2017 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”
23 septembrie 2021
218/2021
privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
22 septembrie 2021
217/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată
21 septembrie 2021
212/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de elaborare documentație tehnico-economică pentru realizarea investiției ”Axa rutieră strategică Sud – Vest a județului Vaslui”
15 septembrie 2021
210/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși si orașul Negrești – ETAPA II-a, Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja”
15 septembrie 2021
209/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază la Centrul Militar Județean Vaslui
15 septembrie 2021
205/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent și consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică organizat în data de 11 octombrie 2021, proba scrisă
01 septembrie 2021
204/2021
privind numirea membrilor comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, Cod EMS -ENI 1HARD/2.1/50
01 septembrie 2021
202/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare a funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, asistent, principal și superior – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, organizat în data de 11 octombrie 2021, proba scrisă
30 august 2021
201/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul I - an școlar 2021-2022, în cadrul Programului pentru școli al României pe anii 2017-2023", aferente acordurilor-cadru privind „Furnizarea si distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentruelevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Vaslui, pentru anii școlari 2018-2022”
30 august 2021
199/2021
privind constituirea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul/examenul de promovare în gradul profesional, funcție publică de execuție, organizat în data de 18.10.2021, proba scrisă
25 august 2021
198/2021
privind constituirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la examenul de promovare în gradul profesional, funcție contractuală de execuție, organizat în data de 16.09.2021, proba scrisă
25 august 2021
197/2021
privind constituirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la examenul de promovare în gradul profesional, funcție contractuală de execuție, organizat în data de 16.09.2021, proba scrisă
25 august 2021
196/2021
pentru modificarea art. 2 alin. (1) al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 159/2021 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Proiectare (PT+DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții: „Centrul deAsistență Medico - Socială Ghermănești”
20 august 2021
195/2021
privind numirea comisiei de coordonare a inventarului şi a comisiilor de inventariere a bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Vaslui, în anul 2021
20 august 2021
194/2021
privind numirea comisiei de avizare, casare şi valorificare a inventarului patrimoniului Consiliului Judeţean Vaslui, în anul 2021
20 august 2021
192/2021
privind numirea membrilor comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui”
16 august 2021
190/2021
privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului
“Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea U.A.T. - Județul Vaslui”, Cod SMIS 144685
13 august 2021
188/2021
privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic dentist din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
10 august 2021
187/2021
privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină internă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
10 august 2021
186/2021
pentru modificarea și completarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 183/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
10 august 2021
184/2021
privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
05 august 2021
183/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
05 august 2021
180/2021
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul contractului nr. 13325/02.09.2020 - “Servicii de elaborare documentație și obținerea Autorizației de securitate la incendiu la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, corpurile A și B”
03 august 2021
179/2021
privind numirea doamnei CROITORU LELIA – medic primar, în funcția de director medical interimar la Spitalul Județean de Urgență Vaslui
29 iulie 2021
174/2021
privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”
29 iulie 2021
173/2021
privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together” (Pe urmele lui Ștefan cel Mare) 1HARD/2.1/107
29 iulie 2021
164/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de contestaţie pentru analizarea noului proiect de management al domnului Anghel Marcel, manager al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
22 iulie 2021
162/2021
privind numirea Comisiei de recepție a serviciilor pentru realizarea auditului de supraveghere nr.2 al Sistemului de Management al Calității
21 iulie 2021
160/2021
privind desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
19 iulie 2021
159/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Proiectare (PT+DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții: „Centrul de Asistență Medico - Socială Ghermănești”
13 iulie 2021
158/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
13 iulie 2021
156/2021
pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 152/2021 pentru modificarea punctului 3 al art. 4 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 131/2020 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
13 iulie 2021
154/2021
privind desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
09 iulie 2021
152/2021
pentru modificarea punctului 3 al art. 4 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 131/2020 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului de Urgență Vaslui
09 iulie 2021
147/2021
privind constituirea Comisiei de disciplină a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
05 iulie 2021
146/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ”Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centru Cultural Județean Multifuncțional”
30 iunie 2021
145/2021
privind aprobarea caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad
29 iunie 2021
144/2021
pentru modificarea art. 2 al Dispozitiei nr. 411/2018 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările ulterioare
29 iunie 2021
142/2021
privind convocarea consilliului județean în ședință ordinară
24 iunie 2021
140/2021
privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
22 iunie 2021
139/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului “Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, cod EMS-ENI 1HARD/2/1/50
18 iunie 2021
136/2021
privind numirea Comisiei pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021
18 iunie 2021
134/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de contestaţie pentru analizarea noului proiect de management al domnului Mamalaucă Mircea, manager al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
15 iunie 2021
132/2021
pentru modificarea art. 1 al Dispozitiei nr. 140/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările și completările ulterioare
14 iunie 2021
130/2021
pentru modificarea art. 1 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 114/2021 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare și modernizare rețele de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de canalizare, a apelor uzate menajere și a stațiilor de epurare în municipiul Bârlad”
10 iunie 2021
123/2021
privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
04 iunie 2021
122/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
03 iunie 2021
117/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție vacantă de Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică organizat în data de 28 iunie 2021, proba scrisă
25 mai 2021
116/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție vacantă, organizat în data de 28 iunie 2021, proba scrisă
25 mai 2021
115/2021
privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor pentru obiectivul Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Vaslui - Huşi, Negreşti şi Bârlad din cadrul proiectului: „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” - depozitul Huși
25 mai 2021
114/2021
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare și modernizare rețele de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de canalizare, a apelor uzate menajere și a stațiilor de epurare în municipiul Bârlad”
21 mai 2021
113/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
20 mai 2021
110/2021
privind convocarea consilliului județean în ședință ordinară
19 mai 2021
109/2021
privind aprobarea caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
18 mai 2021
107/2021
privind organizarea evaluării finale a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
18 mai 2021
106/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
14 mai 2021
104/2021
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean „Stefan cel Mare” Vaslui
12 mai 2021
103/2021
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 25/2020 privind numirea comisiei de recepţie a serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică proiect ”Ștefan cel Mare-istorie comună,atrimoniu comun, Soroca-Vaslui”
12 mai 2021
102/2021
privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului ,,Centrul Europe
Direct Vaslui”
10 mai 2021
101/2021
pentru modificarea și completarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de președintele Consiliului Județean Vaslui
07 mai 2021
95/2021
privind constituirea Consiliului de Management al Calității la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
26 aprilie 2021
94/2021
privind numirea și stabilirea atribuțiilor responsabililor cu managementul calității la nivelul structurilor organizatorice ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
26 aprilie 2021
93/2021
privind numirea și stabilirea atribuțiilor auditorilor interni de calitate de la nivelul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
26 aprilie 2021
92/2021
privind desemnarea reprezentanților președintelui Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al Județului Vaslui
22 aprilie 2021
91/2021
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul contractului nr. 20668/23.12.2020 privind verificarea documentației tehnice pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, corpurile A și B
22 aprilie 2021
90/2021
privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul
public și privat al județului Vaslui
22 aprilie 2021
84/2021
constituirea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, organizat în data de 17.05.2021, proba scrisă
16 aprilie 2021
83/2021
privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea şi dezvoltarea
sistemului de control intern managerial
la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
15 aprilie 2021
82/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad
12 aprilie 2021
81/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
09 aprilie 2021
80/2021
privind numirea comisiilor de preselecție și de licitație a ofertelor pentru valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc de masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniului public al județului Vaslui
09 aprilie 2021
79/2021
privind organizarea evaluării finale a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad
06 aprilie 2021
77/2021
privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui
05 aprilie 2021
75/2021
privind desemnarea reprezentanților președintelui Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al Județului Vaslui și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
26 martie 2021
72/2021
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului de apă și a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești – etapa a II-a –Municipiul Vaslui: obiect Stație de pompare ape uzate (SPAU), strada Gheorghe Doja”
23 martie 2021
70/2021
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii «“Consolidare și reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248A, km 58+750,comuna Todirești, județul Vaslui ”»
23 martie 2021
69/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
23 martie 2021
68/2021
privind repartizarea unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui pe lucrări și obiective de investiții finanțate din bugetul local al Județului Vaslui, fonduri speciale și din fonduri externe, în vederea urmăririi executării lucrărilor și acordării de asistență tehnică
18 martie 2021
67/2021
privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 2020 de către managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
18 martie 2021
64/2021
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii >
16 martie 2021
63/2021
pentru modificarea art. 1^1 alin (1) al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 601/2017 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”, cu modificãrile și completãrile ulterioare
12 martie 2021
62/2021
pentru modificarea art. 2 alin. (1) al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 216/2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului "Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială "Sfânta Ecaterina” Huși”, cu modificările și completările ulterioare
10 martie 2021
61/2021
pentru modificarea art. 4 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.139/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Vaslui”, cu modificările și completările ulterioare
10 martie 2021
60/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
05 martie 2021
59/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
05 martie 2021
58/2021
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
04 martie 2021
56/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Lucrări de punere in funcțiune a stației de tratare a levigatului, obiectiv din cadrul depozitului CMID Roșiesti, SIMDS Vaslui”
04 martie 2021
55/2021
privind delegarea atribuțiilor și a dreptului de semnătură ale șefului Serviciului Managementul Resurselor Umane, în lipsa motivată a acestuia
04 martie 2021
54/2021
privind delegarea dreptului de semnătură al șefului Serviciului Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale din cadrul Direcției Administrație Publică
02 martie 2021
52/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
19 februarie 2021
50/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer, organizat în data de 09.03.2021, proba scrisă
12 februarie 2021
49/2021
pentru modificarea anexei la Dispoziția nr. 11/2021 privind repartizarea unor funcționari publici pe lucrări și obiective de investiții finanțate din bugetul local al Județului Vaslui, fonduri speciale și din fonduri externe, în vederea urmăririi executării lucrărilor și
acordării de asistență tehnică
05 februarie 2021
45/2021
privind numirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor «Reparații curente clădire Centru Europe Direct»
03 februarie 2021
42/2021
privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor la obiectivul “Optimizarea alimentării cu apă caldă de consum prin realizarea unui proiect de panouri solare la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, lucrări în cadrul proiectului ”Energia-valoare transfrontalieră”
01 februarie 2021
40/2021
privind numirea comisiilor de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului ,,Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, Cod SMIS 144685
29 ianuarie 2021
26/2021
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.115/2020 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a legislației privind utilizarea semnăturii electronice și a documentelor electronice la nivelul Consiliului Județean Vaslui
26 ianuarie 2021
22/2021
privind aprobarea Programului de pregătire a personalului din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui care are acces la informaţii clasificate, pentru anul 2021
21 ianuarie 2021
21/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul II - an școlar 2020-2021, în cadrul Programului pentru școli al României pe anii 2017-2023", aferente acordurilor-cadru privind „Furnizarea si distributia merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Vaslui, pentru anii școlari 2018-2022”
19 ianuarie 2021
20/2021
Privind convocarea consilliului județean în ședință ordinară
19 ianuarie 2021
13/2021
numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Achiziție carburant auto, pe baza de bonuri valorice”
14 ianuarie 2021
11/2021
privind repartizarea unor funcționari publici pe lucrări și obiective de investiții
finanțate din bugetul local al Județului Vaslui, fonduri speciale și din fonduri
externe, în vederea urmăririi executării lucrărilor și acordării de asistență tehnică
14 ianuarie 2021
10/2021
modificarea Dispoziției nr. 384/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a constestațiilor la concursul de recurtare, funcții publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent și superior-Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale – Direcția Administrație Publică, organizat în data de 15.01.2021, proba scrisă
14 ianuarie 2021
7/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 376/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă, de șef birou, gradul II – Biroul Audit Public Intern, organizat în data de 12.01.2021, proba scrisă, cu modificările ulterioare
12 ianuarie 2021
6/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 373/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă, de șef birou, gradul II – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului - Direcția Economică, organizat în data de 13.01.2021, proba scrisă
12 ianuarie 2021
5/2021
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare și a deficitului secțíunii de dezvoltare a bugetului local al județului Vaslui, din excedentul bugetului local al județului Vaslui
8 ianuarie 2021
4/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie „Cresterea eficientei energetice a
imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui„
7 ianuarie 2021
3/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 376/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă, de șef birou, gradul II – Biroul Audit Public Intern,organizat în data de 12.01.2021, proba scrisă
6 ianuarie 2021
2/2021
privind constituirea comisiei de evaluare și negociere a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de negociere a contractării de către Consiliul Județean Vaslui a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
6 ianuarie 2021
1/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
4 ianuarie 2021

Last modified: aprilie 9, 2021

Comments are closed.