Portalul oficial al Județului VASLUI

Perioada de implementare a proiectului: 14.07.2021 – 29.12.2023  • Semnarea contractului de finanțare : 13.07.2021

  • Efectuarea licitației publice pentru încheierea contractelor de achiziție privind elaborarea documentației tehnico - economice și verificarea acestora prin verificatori de proiecte, pentru investiția ,,Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”: august – noiembrie 2021

  • Elaborarea documentațiilor tehnico-economice conform prevederilor HG 907/2016 pentru investiția ,,Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”: faza DALI = 5 luni de la primirea ordinului de incepere, Faza PT = 3 luni de la primirea ordinului de incepere.

  • Verificarea tehnică prin verificatorii de proiecte atestați a documentațiilor tehnico – economice elaborate: noiembrie 2021 – decembrie 2023

  • Data finalizării proiectului: 29.12.2023