Portalul oficial al Județului VASLUI

Perioada de implementare a proiectului : 14.07.2021 - 31.12.2022
  • Semnarea contractului de finanțare : 13.07.2021
  • Efectuarea licitației publice pentru încheierea contractelor de achiziție privind elaborarea documentației tehnico - economice și verificarea acestora, pentru investiția ,, Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”: august - noiembrie 2021
  • Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru investiția ”Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui” : noiembrie 2021 - iunie 2022
  • Verificarea tehnică prin verificatorii de proiecte atestați a documentațiilor tehnico - economice elaborate: noiembrie 2021 - iunie 2022
  • Data estimată pentru finalizarea proiectului: 31.12.2022