Portalul oficial al Județului VASLUI

Grupul țintă al proiectului este format din locuitorii și agenți economici din comunele Pogana, Ciocani, Ivești, Pogonești, Tutova, Pochidia, Iana, Puiești și Dragomirești, deserviți direct de axa rutieră strategică compusă din DJ 243 și DJ 243A, precum și persoanele care circulă pe ruta Galați-Bacău, cu ocolirea municipiului Bârlad.


Populația deservită de Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului Vaslui, ce face obiectul proiectului, este de 26.971 persoane, după cum urmează:

  • Comuna Pogana - 2.992 persoane;
  • Comuna Ciocani - 1.638 persoane;
  • Comuna Ivești - 2.409 persoane;
  • Comuna Pogonești - 1.561 persoane;
  • Comuna Tutova - 3.311 persoane;
  • Comuna Pochidia - 1.629 persoane;
  • Comuna Iana - 3.870 persoane;
  • Comuna Puiești - 4.661 persoane;
  • Comuna Dragomirești - 4.900 persoane.