Portalul oficial al Județului VASLUI

Prin implementarea acestui proiect se va urmări elaborarea documentației tehnico-economice pentru investiția ,,Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”, în vederea implementării în perioada de programare 2021-2027.


În cadrul proiectului se vor realiza următoarele documentații/activități:


1) FAZA I - PROIECTARE


Pentru Lotul 1 (DJ 243A):

 • Elaborarea documentațiilor și obținerea, în numele beneficiarului, a CU, avizelor / acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, inclusiv verificarea documentațiilor prin verificatori de proiecte;
 • Actualizare Expertiza tehnică drum + poduri ;
 • Elaborare Studiul topografic, vizat OCPI ;
 • Elaborare Studiul geotehnic, verificat la cerința Af ;
 • Elaborare Studiul hidrologic ;
 • Actualizare DALI

 • Pentru Lotul 2 (DJ 243):

 • Elaborarea documentațiilor și obținerea, în numele beneficiarului, a CU , avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism inclusiv verificarea documentațiilor prin verificatori de proiecte;
 • Elaborare Expertiza tehnică drum + poduri ;
 • Elaborare Studiul topografic, vizat OCPI ;
 • Elaborare Studiul geotehnic, verificat la cerința AF;
 • Elaborare Studiul hidrologic ;
 • Elaborare DALI
 •  

  2) FAZA II - PROIECTARE


  Pentru ambele loturi (Lotul 1 și Lotul 2)

 • Elaborarea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), a Proiectului de organizare a execuției lucrărilor (POE) și obținerea avizelor/autorizațiilor – faza PT, inclusiv verificarea documentațiilor prin verificatorii de proiecte;
 • Obținerea Autorizației de construire,
 • Elaborarea Proiectul tehnic de execuție, a Caietelor de sarcini și Detaliilor de execuție (inclusiv pentru relocările de rețele de utilități, modernizare trecere la calea ferată – DJ243A) și verificarea documentațiilor prin verificatorii de proiecte.
 •  

  3) Decontarea cheltuielilor efectuate pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și verificarea tehnică a documentațiilor prin verificatorii de proiecte.

   

  4) Asigurarea publicității programului/proiectului (anunțuri publicitare, comunicate de presă, etc.)