Portalul oficial al Județului VASLUI

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

Prin implementarea acestui proiect se va urmări pregătirea de documentații tehnico-economice mature, pentru a fi utilizate în perioada de programare 2021-2027.

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele documentații/activități:

FAZA I - PROIECTARE

Pentru Lotul 1 (DJ 243A):

 • Elaborarea documentațiilor și obținerea, în numele beneficiarului, a CU, avizelor / acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, inclusiv verificarea documentațiilor prin verificatori de proiecte;
 • Actualizare Expertiza tehnică drum + poduri ;
 • Elaborare Studiul topografic, vizat OCPI ;
 • Elaborare Studiul geotehnic, verificat la cerința Af ;
 • Elaborare Studiul hidrologic ;
 • Actualizare DALI si elaborare SF
 • Pentru Lotul 2 (DJ 243):

 • Elaborarea documentațiilor și obținerea, în numele beneficiarului, a CU , avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism inclusiv verificarea documentațiilor prin verificatori de proiecte;
 • Elaborare Expertiza tehnică drum + poduri ;
 • Elaborare Studiul topografic, vizat OCPI ;
 • Elaborare Studiul geotehnic, verificat la cerința Af ;
 • Elaborare Studiul hidrologic ;
 • Elaborare DALI si SF
 • FAZA II - PROIECTARE

  Pentru ambele loturi (Lotul 1 și Lotul 2)

 • Elaborarea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), a Proiectului de organizare a execuției lucrărilor (POE) și obținerea avizelor/autorizațiilor – faza PT, inclusiv verificarea documentațiilor prin verificatorii de proiecte;
 • Obținerea Autorizației de construire, Elaborarea Proiectul tehnic de execuție, a Caietelor de sarcini și Detaliilor de execuție (inclusiv pentru relocările de rețele de utilități, modernizare trecere la calea ferată – DJ243A) și verificarea documentațiilor prin verificatorii de proiecte
 • FAZA III - ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI

  Pentru ambele loturi (Lotul 1 și Lotul 2)

 • Asistență Tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică a lucrărilor de execuție;
 • Asistență Tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție a Lucrărilor
 • Asigurarea serviciilor de către verificatorii de proiecte în perioada de execuție, în cazul în care vor apărea modificări de soluții