Portalul oficial al Județului VASLUI

Informații privind evoluția proiectului


  • contractul de finanțare a fost semnat în data de 13.07.2021, iar implementarea a început cu data de 14.07.2021
  • s-a finalizat licitația deschisă pentru elaborarea documentației tehnico-economice, fazele DALI+PT, pentru cele 2 loturi in vederea achiziției de echipamente medicale;
  • s-au semnat contractele de prestări servicii de proiectare la cele 2 de loturi (Lotul 1 - DJ 243A și Lotul 2 - DJ 243);
  • au fost date ordinele de începere pentru contractele de proiectare loturile 1 si 2;
  • s-a finalizat licitația deschisă organizată pentru atribuirea contractului de servicii de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice;
  • s-a semnat contractul de prestari servicii de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice elaborate pentru cele 2 loturi și s-a emis ordinul de incepere
  • termenul de finalizare a serviciilor de proiectare este luna iunie 2022
  •