Portalul oficial al Județului VASLUI

Informații privind evoluția proiectului

 • contractul de finanțare a fost semnat în data de 13.07.2021, iar implementarea a început cu data de 14.07.2021
 • licitația deschisă pentru elaborarea documentației tehnico-economice, fazele DALI+PT, loturile 1 și 2 s-a finalizat in luna noiembrie 2021, iar contractele de prestări servicii de proiectare la cele 2 de loturi (Lotul 1 - DJ 243A și Lotul 2 - DJ 243) au fost semnate in data de 15.11.2021;
 • ordinele de începere pentru contractele de proiectare loturile 1 si 2, faza DALI, a fost dat în 26.11.2021;
 • licitația deschisă pentru serviciile de verificare tehnică s-a finalizat in luna decembrie 2021, iar contractul de prestări servicii a fost semnat in data de 20.12.2021;
 • ordinul de începere pentru contractul de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice a fost dat în 05.01.2022
 •  

  Pentru lotul 1(DJ 243A)  și lotul 2(DJ 243):

 • a fost elaborată documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism (CU) și documentația pentru obținerea avizelor/acordurilor;
 • a fost elaborat studiul topografic, avizat de OCPI;
 • a fost elaborat studiul hidrologic;
 • a fost elaborat studiul geotehnic, verificat la cerința Af;
 • s-a întocmit studiul de trafic pentru DJ243, respectiv DJ 243A;
 • a fost elaborată expertizele tehnice la drum și poduri (2 poduri pe lotul 1 și 9 poduri pe lotul 2)
 • s-au obținut avizele/acordurile stabilite prin CU;
 • a fost elaborată documentația tehnico-economică – faza DALI ;
 • a fost elaborat DTAC/PAC și DTOE;
 • au fost obținute Autorizațiile de Construire (Lot 1 și Lot 2);
 • a fost elaborat PTE (parte scrisă și parte desenată), pentru loturile 1 și 2;
 • au fost transmise două cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate in cadrul proiectului, din care una a fost decontată.
 •  

  La data de 30.09.2023 au fost încheiate activitățile proiectului.