Portalul oficial al Județului VASLUI


Informații privind evoluția proiectului

 

 • contractul de finanțare a fost semnat în data de 13.07.2021, iar implementarea a început cu data de 14.07.2021;
 • a fost pregătită documentația de achiziție și organizată licitația deschisă pentru elaborarea documentației tehnico-economice, fazele DALI+PAC/DTAC+PTE, pentru loturile 1 și 2. Achizițiile s-au finalizat in luna noiembrie 2021, iar contractele de prestări servicii de proiectare la cele 2 de loturi (Lotul 1 - DJ 243A și Lotul 2 - DJ 243) au fost semnate in data de 15.11.2021
 • În data de 26.11.2021 au fost emise ordinele de începere pentru contractele de proiectare loturile 1 si 2;
 • a fost pregătită documentația de achiziție și organizată licitația deschisă pentru serviciile de verificare tehnică. Achiziția s-a finalizat in luna decembrie 2021, iar contractul de prestări servicii a fost semnat in data de 20.12.2021;
 • În data de 05.01.2022 a fost emis ordinul de începere pentru contractul de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice (fazele DALI + PAC/DTAC + PTE), elaborate pentru cele două loturi;
 •  

  Pentru ambele loturi (lotul 1 - DJ 243A  și lotul 2 -DJ 243) s-au realizat următoarele activități:

   

 • a fost elaborată documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism (CU) și documentația pentru obținerea avizelor/acordurilor;
 • a fost elaborat studiul topografic, avizat de OCPI;
 • a fost elaborat studiul hidrologic;
 • a fost elaborat studiul geotehnic, verificat la cerința Af;
 • s-a întocmit studiul de trafic pentru DJ243, respectiv DJ 243A;
 • a fost realizat auditul rutier, faza DALI, pentru ambele loturi;
 • a fost elaborată expertizele tehnice la drum și poduri (2 poduri pe lotul 1 și 10 poduri pe lotul 2);
 • s-au obținut avizele/acordurile și autorizațiile stabilite prin Certificatul de Urbanism;
 • a fost elaborată documentația tehnico-economică – faza DALI și s-a obținut avizele Consiliului Tehnico-Economic ;
 • au fost aprobați indicatorii tehnico economici prin hotărâre de consiliu județean;
 • a fost elaborat DTAC/PAC și DTOE;
 • au fost obținute Autorizațiile de Construire (Lot 1 și Lot 2);
 • a fost elaborat PTE (parte scrisă și parte desenată), pentru loturile 1 și 2;
 • au fost verificate documentațiile tehnice elaborate prin verificatorii tehnici atestați pe domenii si specialități;
 • au fost transmise cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate in cadrul proiectului
 • La data de 30.09.2023 Județul Vaslui a finalizat activitățile propuse în cadrul proiectului.

   

  La data de 29.12.2023 s-a încheiat proiectul "Sprijin la nivelul regiunii nord-est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură".  Comunicat de presă la începutul proiectului

  Comunicat de presă la finalul proiectului