Portalul oficial al Județului VASLUI

U.A.T. Județul Vaslui implementează proiectul "SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE DOMENIILE MOBILITATE URBANĂ, REGENERARE URBANĂ, CENTRE DE AGREMENT/BAZE TURISTICE( TABERE ȘCOLARE), INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE DE TURISM, INCLUSIV OBIECTIVELE DE PATRIMONIU CU POTENȚIAL TURISTIC ȘI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES JUDEȚEAN, INCLUSIV VARIANTE OCOLITOARE ȘI / SAU DRUMURI DE LEGĂTURĂ".


Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa Prioritara 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific: 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1. "Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI".


Contractul de Finanțare nr. 1.1.152, Cod SMIS 145313, în care beneficiari sunt 11 UAT-uri din regiunea Nord-Est, are valoarea totală de 27.412.198,66 lei , și a fost semnat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și ADR N-E - lider de parteneriat în data de 13.07.2021.


Valoarea finanțării nerambursabile din FEDR reprezintă 21.572.516,80 lei.


Impactul realizării proiectului de infrastructură rutieră ,,Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui" asupra dezvoltării economice a județului, rezultă din:

  • îmbunătățirea accesului la piețele regionale, eficiența activităților economice, valorificarea potențialului agricol, industrial si turistic al zonei, asigurându-se desfășurarea unui trafic rutier in condiții optime de siguranță si confort;
  • asigurarea unei legături rutiere de calitate intre DN2F (Bacau) si rețeaua TEN-T Comprehensive (E581 - Bârlad);
  • facilitarea accesului populației si firmelor din zonă la Aeroportul din Bacău, parte a rețelei TEN-T, precum si la infrastructura de afaceri din centrele urbane Galați și Bacău.
  • creșterea traficului rutier pe traseul modernizat, datorită îmbunătățirii parametrilor tehnici ai sistemului rutier;
  • reducerea timpului si a costurilor de transport al mărfurilor si călătorilor;
  • acces facil al populației la servicii publice de calitate, asigurate de municipiile Bacău si Galați;
  • creșterea fluxurilor de capital, a mobilității forței de muncă, a accesibilității spre si in interiorul zonei, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia si implicit la crearea de noi oportunități de afaceri si locuri de munca in arealele rurale, având in vedere că un număr mare de comune situate pe traseul axei rutiere propuse înregistrează un grad de marginalizare medie-severă.


  • Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Consiliului Județean Vaslui situat în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79 sau la telefon: 0235/361.096, interior: 151, fax: 0235/361.090, e-mail: consiliu@cjvs.eu, website: www.cjvs.eu. Persoană de contact: Emilian AGAFIȚEI, manager proiect.