Portalul oficial al Județului VASLUI

Obiectivul proiectului : Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Nord-Est.


Obiectivele proiectului "Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului Vaslui" implementat de UAT Județul Vaslui, prin CJ Vaslui, sunt:

Obiectivul general - Îmbunătățirea accesului locuitorilor județului Vaslui la rețeaua TEN-T, prin creșterea mobilității locale și regionale.

Obiectivul specific - Elaborarea documentației tehnico-economice conform prevederilor HG 907/2016, verificarea tehnică prin verificatori de proiecte atestați și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”, lotul1(DJ 243A) și lotul 2 (DJ 243).


Scopul proiectului este: Îmbunătățirea accesului populației din zona rurală din partea de sud-vest a județului Vaslui la rețeaua TEN-T, cu efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a localităților traversate de DJ 243A si DJ243.

Axa rutieră strategică, care face obiectul acestui proiect, asigură conectivitatea:

  • directă la TEN-T Comprehensive, prin intersecția cu E581 în localitatea Tutova;
  • indirectă, prin intersecția cu DN 2F, la TEN-T Core rutier (E 85) în municipiul Bacău;
  • indirectă, prin intersecția cu DN 11A, la TEN-T Core rutier (E 85) în Adjud;
  • indirectă, prin intersecția cu DN 2F, la TEN-T Core feroviar în municipiul Bacău;
  • indirectă, prin intersecția cu DN 11A, la TEN-T Core feroviar în Adjud;
  • indirectă, prin intersecția cu DN 2F, la aeroportul Bacău, parte a rețelei TEN-T.

  • Lungimea totală a tronsoanelor de drum ce urmează a fi modernizat este de 73,172 km, din care:

  • Tronson 1 (DJ 243A) - 32,000 km (Km 0+000 - 32+000)
  • Tronson 2 (DJ 243) - 41,172 km (Km 11+218 - 52+390)