Portalul oficial al Județului VASLUI

Finanțări nerambursabile 2024

aprilie 16, 2024

  • 16 iulie 2024 Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, anunță lansarea SESIUNII 2 a Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes public județean pentru anul 2024 al Județului Vaslui

  • 08 iulie 2024 PUNCTAJE FINALE 2024 – DUPĂ SESIUNEA DE CONTESTAȚII – Propuneri de proiecte evaluate în cadrul Programului județean de finanțare nerambursabilă 2024

  • 27 iunie 2024 PUNCTAJE 2024 – Propuneri de proiecte evaluate în cadrul Programului județean de finanțare nerambursabilă 2024

Rezultatele verificărilor conform
GRILEI DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ȘI DE ELIGIBILITATE (CAE)
a propunerilor de proiecte depuse în cadrul
Programului județean de finanțare nerambursabilă 2024

DOMENIUL CULTURĂ
Nr. crt. Număr referinţă Nume solicitant Decizie evaluare CAE
1. (RI9)10 Asociaţia Cultural-Artistică Si Sportivă „CLUB-DANS M&M” ’ ADMIS
2. (RI9)12 Asociaţia Cultural-Sportivă Comuna Hoceni ADMIS
3. (RI9)22 Asociaţia „Plaiurile Prutului” ADMIS
DOMENIUL CULTE
4. (RI9)20 Protoieria Vaslui ADMIS
5. (RI9)21 Parohia Adormirea Maicii Domnului RESPINS
DOMENIUL SOCIAL
6. (RI9)8 Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui ADMIS
7. (RI9)9 Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi ADMIS
8. (RI9)18 Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi RESPINS
9. (RI9)16 Asociatia Buna Ziua Copii din Romania ADMIS
10. (RI9)24 Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi RESPINS
DOMENIUL ACTIVITĂŢI DE TINERET
11. (RI9)11 Asociaţia RESTARTEDU RESPINS
12. (RI9)14 Asociaţia AQUA FUN RESPINS
13. (RI9)23 Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Vaslui ADMIS
DOMENIUL SPORT
14. (RI9)4 Asociaţia Clubul de Sah ”GAMBIT” Huşi ADMIS
15. (RI9)5 Asociaţia Club Sportiv Liga de Est Vaslui ADMIS
16. (RI9)6 Clubul Sportiv „Budokan” Vaslui ADMIS
17. (RI9)7 Asociaţia Clubul Sportiv Kwon Bârlad ADMIS
18. (RI9) 15 Asociaţia Clubul Sportiv Huşana  
19. (RI9) 17 Asociaţia Club Sportiv Handbal Kids Joy Vaslui ADMIS
20. (RI9) 19 Asociaţia Clubul Sportiv REAL JUNIOR Vaslui ADMIS
DOMENIUL SPORT DEBUTANTE
21. (RI9) 13 Asociaţia Club Sportiv Antares Huşi ADMIS

 

Propuneri de proiecte depuse în termen* în cadrul
Programului judeţean de finanţare nerambursabilă 2024
DOMENIUL CULTURĂ
Nr. crt. Data şi ora depunerii Număr referinţă Nume solicitant
1. 24.05.2024, 20:03 (RI9)10 Asociaţia Cultural-Artistică Si Sportivă „CLUB-DANS M&M”’ ’
2. 26.05.2024, 12:08 (RI9)12 Asociaţia Cultural-Sportivă Comuna Hoceni
3. 27.05.2024, 15:56 (RI9)22 Asociaţia „Plaiurile Prutului”
DOMENIUL CULTE
Nr. crt. Data şi ora depunerii Număr referinţă Nume solicitant
4. 27.05.2024, 15:12 (RI9)20 Protoieria Vaslui
5. 27.05.2024, 15:50 (RI9)21 Parohia Adormirea Maicii Domnului
DOMENIUL SOCIAL
Nr. crt. Data şi ora depunerii Număr referinţă Nume solicitant
6. 24.05.2024, 13:23 (RI9)8 Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui
7. 24.05.2024, 15:41 (RI9)9 Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi
8. 27.05.2024, 14:18 (RI9)18 Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi
9. 27.05.2024, 14:40 (RI9)16 Asociatia Buna Ziua Copii din Romania
10. 27.05.2024, 16:00 (RI9)24 Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi
DOMENIUL ACTIVITĂŢI DE TINERET
Nr. crt. Data şi ora depunerii Număr referinţă Nume solicitant
11. 25.05.2024, 13:36 (RI9)11 Asociaţia RESTARTEDU
12. 27.05.2024, 00:04 (RI9)14 Asociaţia AQUA FUN
13. 27.05.2024, 16:00 (RI9)23 Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Vaslui
DOMENIUL SPORT
Nr. crt. Data şi ora depunerii Număr referinţă Nume solicitant
14. 17.05.2024, 19:28 (RI9)4 Asociaţia Clubul de Sah ”GAMBIT” Huşi
15. 21.05.2024, 07:42 (RI9)5 Asociaţia Club Sportiv Liga de Est Vaslui
16. 21.05.2024, 14:46 (RI9)6 Clubul Sportiv „Budokan” Vaslui
17. 23.05.2024, 15:55 (RI9)7 Asociaţia Clubul Sportiv Kwon Bârlad
18. 27.05.2024, 13:39 (RI9)15 Asociaţia Clubul Sportiv Huşana
19. 27.05.2024, 14:51 (RI9)17 Asociaţia Club Sportiv Handbal Kids Joy Vaslui
20. 27.05.2024, 14:56 (RI9)19 Asociaţia Clubul Sportiv REAL JUNIOR Vaslui
DOMENIUL SPORT DEBUTANTE
Nr. crt. Data şi ora depunerii Număr referinţă Nume solicitant
21. 26.05.2024, 17:50 (RI9)13 Asociaţia Club Sportiv Antares Huşi
* termenul limită de depunere: 27.05.2024, ora 16:00
Propuneri de proiecte depuse după expirarea termenului în cadrul Programului judeţean de finanţare nerambursabilă 2024
 
DOMENIUL SPORT
Nr. crt. Data şi ora depunerii Număr referinţă Nume solicitant
22. 27.05.2024, 16:03 (RI9)25 Asociatia Club Sportiv Scorpions MMA Vaslui

Anunţ de participare

Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport pentru anul 2024 este prevăzută la art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.  
  2. Sursa de finanţare a contractelor este bugetul județului Vaslui, suma alocată fiind în valoare totală de 1.050.000 lei, defalcată pe domeniul cultură 300.000 lei, domeniul culte 100.000 lei, domeniul social 150.000 lei, domeniul activități de tineret 200.000 lei, domeniul sport 300.000 lei.
  3. Durata de implementare a proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare până la data de 15.11.2024.
  4. Data limită de depunere: Autoritatea finanțatoare reduce termenul de depunere a propunerilor de proiecte, potrivit prevederilor art. 20, alin. 2 al Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Reducerea termenului de depunere a propunerilor de proiecte este justificată de necesitatea asigurării unei perioade mai mari pentru implementarea proiectelor. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 27.05.2024, ora 16.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: propunerile de proiecte vor fi depuse online, pe platforma ConectX, conform instrucțiunilor din ghidul de finanțare.
  6. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către Comisia de evaluare, în perioada estimativă 28.05.2024 – 28.06.2024.

 

 

Vicepreședinte cu atribuții de președinte,

Ciprian-Ionuț TRIFAN


Pachete informative pe domenii:CALENDARUL

Programului județean de finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes public județean, pentru anul 2024

 

Nr. crt.

ETAPA

TERMEN

Data/perioada  estimată

1.

Publicarea Programului anual

(Monitorul Oficial) și a Anunțului de participare (Monitorul Oficial, site CJ, presa locală)

Maxim 30 de zile de la aprobarea Ghidurilor Solicitantului

30.04.2024

2.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Maxim 30 de zile de la data publicării anunțului de participare

10.05.2024 – 27.05.2024

3

Perioada de evaluare și selecție

Aproximativ 30 zile lucrătoare de la data limită de primire a propunerilor de proiecte

28.05.2024 – 28.06.2024

4.

Comunicarea rezultatelor

1 zi după finalizarea procesului de evaluare și selecție

01.07.2024

7.

Depunerea contestațiilor

Maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul CJ Vaslui a rezultatelor selecției/comunicării rezultatului

01-04.07.2024

8.

Soluționarea contestațiilor

Maxim 5 zile lucrătoare după expirarea perioadei de depunere a contestațiilor

05-09.07.2024

8.

Comunicarea rezultatelor procedurii de soluționare a contestațiilor

1 zi lucrătoare de la expirarea perioadei de soluționare a contestațiilor

09.07.2024

9.

Comunicarea rezultatelor finale

1 zi după comunicarea rezultatelor contestațiilor

10.07.2024

10.

Respingerea finanțării

5 zile de la publicarea rezultatelor evaluării și selecției

11-17.07.2024

11.

Semnarea contractelor de finanțate nerambursabilă

5 zile de la comunicarea rezultatelor finale

11-18.07.2024

12.

Publicarea anunțului de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă

30 de zile de la semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă

19.08.2024

Perioada pentru implementarea proiectelor:

după semnarea contractelor până pe 15.11.2024

 
Hotararea Nr 84/2024 privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport

Hotararea Nr 83/2024 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public județean pentru anul 2024


16.04.2024

ANUNȚ
privind Sesiunea de informare și clarificări

 

Consiliul Județean Vaslui invită joi, 25 aprilie 2024, ora 13:30, la Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ, persoanele interesate să participe la sesiunea de informare și clarificări privind Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean pentru anul 2024, pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport.

În cadrul acestei întâlniri veți avea posibilitatea să puneți întrebări, să clarificați orice problemă legată de realizarea cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate etc.

Ghidurile solicitantului împreună cu documentele necesare depunerii propunerii de proiect le veți găsiți pe această pagină, după aprobarea lor în ședința următoare de consiliu județean.

Important !!!
Facem mențiunea că, în contextul digitalizării activității la Consiliul Județean Vaslui, depunerea propunerilor de proiecte se va face pe platforma CONECTX.

În acest sens, în cadrul sesiunii de instruire și clarificări, vă vom prezenta atât modalitatea de creare a unui cont pe platforma Conectx cât și felul în care se poate depune o cerere de finanțare.

Pentru a veni în sprijinul aplicanților puteți găsi atașat un tutorial cu informații pentru crearea unui cont. Vă recomandăm să încercați să parcurgeți pașii respectivi, deoarece întregul proces este de durată. De asemenea, vă rugăm să țineți cont că dimensiunea unui document încărcat pe platformă nu poate depăși 25 MB.

Pentru cei dintre dumneavoastră care nu pot participa fizic la sesiune de instruire, a fost programată o videoconferință ZOOM cu următoarele date de conectare:

 

Topic: Programul judetean – instruire si clarificari

Time: Apr 25, 2024 13:30 Bucharest

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82272408588?pwd=MzNCVXA0RFJXNGxUeW1xTEt6ZktMZz09

Meeting ID: 822 7240 8588

Passcode: 126985

 

Vă mulțumim și vă așteptăm !

VICEPREȘEDINTE
cu atribuții de PREȘEDINTE,
Ciprian-Ionuț TRIFANTutorial creare cont pentru ONG-uri pe platforma ConectXConectX – TUTORIAL DEPUNERE CERERE DE FINANȚARE

Astăzi, 21.02.2024, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public județean pentru anul 2024.
ARHIVĂ FINANȚĂRI NERAMBURSABILE – Link-urile se deschid în site-ul vechi pentru anii anteriori 2021

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Last modified: iulie 17, 2024

Comments are closed.