Portalul oficial al Județului VASLUI

Finanțări nerambursabile 2022

februarie 23, 2022

ARHIVĂ FINANȚĂRI NERAMBURSABILE – Link-urile se deschid în site-ul vechi pentru anii anteriori 2021
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


RAPORT cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2022 în cadrul “Programului județean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2022”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioareAnunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes generalSESIUNE DE INSTRUIRE – IMPLEMENTARE IULIE 2022:
Prezentare implementare

Documente pe domenii:


ANUNȚ
privind Sesiunea de instruire în vederea implementării proiectelor

Consiliul Județean Vaslui invită vineri,1 iulie 2022, ora 13:00, la Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ, beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2022, pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret.
În cadrul acestei întâlniri veți avea posibilitatea să puneți întrebări, să clarificați orice problemă legată de implementarea proiectelor, documentele care trebuie întocmite pentru depunerea cererilor de plată, alte informații etc.
Vă rugăm să vă asigurați că va fi prezent reprezentantul organizației dvs. pentru a clarifica orice nelămuriri.
Pentru cei dintre dumneavoastră care nu pot participa fizic la sesiunea de instruire, a fost programată o videoconferință ZOOM cu următoarele date de conectare:

https://us02web.zoom.us/j/88527406179?pwd=VUJuKkB0a2cP58AT57UKrJaAii17Uc.
Meeting ID: 885 2740 6179
Passcode: 944283

Vă mulțumim și vă așteptăm !

PREȘEDINTE,
DUMITRU BUZATU


ANUNȚ
privind Sesiunea de informare și clarificări

Consiliul Județean Vaslui invită joi, 14 aprilie 2022, ora 14:00, la Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ, persoanele interesate să participe la sesiunea de informare și clarificări privind Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2022, pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret.
În cadrul acestei întâlniri veți avea posibilitatea să puneți întrebări, să clarificați orice problemă legată de realizarea cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate etc.
Ghidurile solicitantului împreună cu documentele necesare depunerii propunerii de proiect le găsiți accesând link-ul: https://cjvs.eu/finantari-nerambursabile-2022/
Pentru cei dintre dumnevostră care nu pot participa fizic la sesiune de instruire, a fost programată o videoconferință ZOOM cu următoarele date de conectare

https://us02web.zoom.us/j/89969697531?pwd=dVBjdi9JbVlweVp0KzdtZXpseHNvQT09
Meeting ID: 899 6969 7531
Passcode: 661836


Vă mulțumim și vă așteptăm !

PREȘEDINTE,
DUMITRU BUZATU

Pachete informative pe domenii:

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, conform bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Vaslui pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliul Județean Vaslui nr.15 din 11.02.2022, pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret.
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret pentru anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
2. Sursa de finanțare a contractelor este bugetul județului Vaslui, în valoare totală de 700.000 lei, defalcată pe domeniul cultură 250.000 lei, domeniul culte 100.000 lei, domeniul social 100.000 lei, domeniul sport 150.000 lei, domeniul activități de tineret 100.000 lei.
3. Durata de implementare a proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare până la data de 15.11.2022.
4. Data limită de depunere: Autoritatea finanțatoare reduce termenul de depunere a propunerilor de proiecte, potrivit prevederilor art. 20, alin. 2 al Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Motivul pentru care este necesară reducerea termenului este accelerarea procedurii de evaluare și selecție pentru a demara proiectele asociațiilor, fundațiilor, cluburilor sportive, cultelor religioase care solicită finanțare. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 28.04.2022, ora 16.00.
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Consiliul Județean Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, parter, 730168, municipiul Vaslui, județul Vaslui.
6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către Comisia pentru gestionarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2022, în perioada estimativă 29.04.2022 – 31.05.2022.

PREȘEDINTE,
DUMITRU BUZATU


Hotarârea nr. 50/22 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret
Hotarârea nr. 49/22 martie 2022 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2022

Consultare publică

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și tineretLast modified: ianuarie 19, 2023

Comments are closed.