Portalul oficial al Județului VASLUI

Finanţări nerambursabile

decembrie 20, 2020

ARHIVĂ FINANȚĂRI NERAMBURSABILE– Link-urile se deschid în site-ul vechi
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

RAPORT cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în perioada 2010 -2020 în cadrul “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioareRAPORT cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2021 în cadrul "Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021", conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioareAnunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general


SESIUNE DE INSTRUIRE - IMPLEMENTARE IULIE 2021:
Prezentare implementare

Documente pe domenii:

Anunț de participare

Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, conform bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Vaslui pentru anul 2021, aprobat prin H.C.J nr. 67 din 16.04.2021, pentru domeniile cultură, culte, social și sport.
  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, culte, social și sport pentru anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Sursa de finanțare a contractelor este bugetul județului Vaslui, în valoare totală de 500.000 lei, defalcată pe domeniul cultură 200.000 lei, domeniul culte 100.000 lei, domeniul social 100.000 lei, domeniul sport 100.000 lei.
  3. Durata proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare până la data de 15.11.2021.
  4. Data limită de depunere: Autoritatea finanțatoare reduce termenul de depunere a propunerilor de proiecte, potrivit prevederilor art. 20, alin. 2 al Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Motivația reducerii termenului este următoarea: accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare a proiectelor asociațiilor, fundațiilor, cluburilor sportive, cultelor religioase, care solicită finanțare. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 18.06.2021, ora 16.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Consiliul Județean Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, parter, 730168, municipiul Vaslui, județul Vaslui.
  6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către Comisia pentru gestionarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2021, în perioada estimativă 22.06.2021 – 02.07.2021.

PREȘEDINTE,
DUMITRU BUZATUPrezentări powerpoint de la instruirea din data de 26.05.2021:
Prezentare buget
Prezentare generală
Informații utile pentru întocmirea bugetului

Pachete informative pe domenii:

ANUNȚ

privind Sesiunea de informare și clarificări

Stimați beneficiari,

Vă invitam să participați la sesiunea de instruire și clarificări în cadrul Programului județean de finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2021, organizată la sediul Consiliului Județean Vaslui, Sala "Stefan cel Mare", miercuri, 26 mai 2021, ora 14:00. De asemenea, în contextul pandemiei și pentru a respecta regulile impuse de aceasta, instruirea se va transmite și online, pe platforma ZOOM.

În cadrul acestei întâlniri veți avea posibilitatea să puneți întrebări, să clarificați orice problemă legată de realizarea cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate etc.

Ghidurile solicitantului împreună cu documentele necesare depunerii propunerii de proiect le găsiți accesând link-ul: https://cjvs.eu/proiecte-de-hotarari-25-mai-2021/

Pentru a vă conecta pe platforma ZOOM, vă rugăm accesați link-ul:

https://us02web.zoom.us/j/87299888894?pwd=UitqZkxnUTIvUGdRTVZtVkhaaW9wdz09

Id: 872 9988 8894 , Passcode: 298500 ( videoconferința va putea fi accesată doar după lansare - începănd cu ora 13.00)

Vă rugăm confirmați participarea la această instruire și modalitatea în care veți fi prezent (fizic sau online) pentru a ne putea organiza.

Mulțumim.

Vă așteptăm !

PREȘEDINTE,
DUMITRU BUZATU


Hotarârea nr. 79/25 mai 2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport
Hotarârea nr. 73/16 aprilie 2021 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2021

Consultare publică

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport


Last modified: iulie 1, 2022

Comments are closed.