Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 25 mai 2021

mai 19, 2021

Dispoziția nr. 110/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Referat constatator nr. 5809/20.04.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Popa Vasile
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Popa Vasile
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 2 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către U.A.T. Județul Vaslui
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al județului Vaslui
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-2025
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 39 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 219/2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: mai 19, 2021

Comments are closed.