Portalul oficial al Județului VASLUI

Contact

decembrie 28, 2020

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
Adresa:str. Stefan cel Mare, nr.79, Vaslui, cod postal 730168, judetul Vaslui, România
Telefon:0235-361.089, 0235-361.086
E-mail:consiliu@cjvs.eu, cjvaslui@cjvs.eu
Pagina internet www.cjvs.eu
Localizare: JPQJ+FH Vaslui
CUI 3394171

 

Responsabil Mass-Media - LAPA NICOLAE-CRISTIAN, adresă e–mail: biroudepresa@cjvs.eu

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE
LUNI - VINERI: 8:00 - 16:00

PROGRAMUL DE AUDIENŢE

Primirea cetăţenilor în audienţă se va face la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, din municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr.79.
Înscrierea cetatenilor în audienţă se va face de catre Biroul Relaţii cu Publicul şi Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni din cadrul Direcţiei Administraţie Publică în fiecare zi de luni, începând cu ora 9:00, pentru probleme care intră în competenţa Consiliului Judeţean Vaslui.

Preşedintele
Consiliului judetean Vaslui
DUMITRU BUZATU

în fiecare zi de marţi şi joi, începând cu ora 16:00 *
* progrmările se fac în fiecare zi de luni, începând cu ora 9:00
Consiliul Judeţean Vaslui este operator de date cu caracter personal. În conformitate cu prevederile Art.6 lit.c) şi lit. e) a Regulamentului UE 2016/ 679 (privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora) - prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale şi a unei sarcini ce serveşte interesului public sau care rezultă din exercitarea autotităţii publice cu care este investit operatorul; Termenul de "Petiţie" este definit în cuprinsul Art.2 din Ordonanţa de Guvern 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare: "În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi publice". În conformitate cu legile în vigoare vă informăm că aveţi dreptul la: - Dreptul la acces la datele dumneavoastră cu caracter personal; - Dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal; - Dreptul de a fi şterse datele cu caracter personal; - Dreptul la restricţionarea prelucrării Vă informăm că în cazul în care petiţia dumneavoastră nu este în competenţa Consiliului Judeţean Vaslui sau din alte cauze, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către terţi, în vederea rezolvării acesteia. Persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui este domnul Ochianu Gheorghe şi poate fi contactată la adresa de e-mail: dpo@cjvs.eu, de luni până vineri, între orele 08:00 - 16:00.

Last modified: aprilie 12, 2024

Comments are closed.