Portalul oficial al Județului VASLUI

Rapoarte 2023

ianuarie 10, 2024

Rapoarte privind activitatea instituției
 1. CRAV – Raport privind activitatea directorului pentru anul 2023
 2. LDP – Raport privind evaluarea directorilor pentru anul 2023
 3. Raport de activitate al Muzeului “Vasile Pârvan” pentru anul 2023
 4. RAPORT DE ACTIVITATE al MUZEULUI JUDEŢEAN „ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI pentru anul 2023
 5. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023
 6. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2023
 7. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2023
 8. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023
 9. Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2023 în cadrul “Programului județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, anul 2023”
 10. Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2023 în cadrul “Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2023”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
 11. Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2023 în cadrul “Programului județean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2023”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Lista cuprinzând bunurile depuse potrivit Legii nr.251/2004 şi destinaţia acestora în perioada iunie – decembrie 2023
 13. Raport Comisia paritara 2023
 14. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2023
 15. Raport privind soluționarea petițiilor primite în semestrul II 2023
 16. Raport privind soluționarea petițiilor primite în semestrul I 2023
 17. Informare – Planul strategic pentru anul 2023 privind asigurarea siguranței persoanei și a ordinii publice, obiective de îndeplinit și indicatori de performanță
 18. Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2022 în cadrul ”Programului județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, anul 2022”
 19. Raport de follow-up nr.9894 din 03.02.2023 privind implementarea măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Vaslui nr.11 din 16.06.2022
 20. Raport de follow-up nr.10085 din 03.02.2023 privind implementarea măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Vaslui nr.24 din 31.07.2019
 21. RAPORT FINAL DE ACTIVITATE al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui pentru perioada 2018-2023
 22. RAPORT DE ACTIVITATE al MUZEULUI JUDEŢEAN „ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI pentru perioada 2018-2023
 23. RAPORT DE ACTIVITATE al MUZEULUI “VASILE PÂRVAN” BÂRLAD pentru perioada 2018-2023
 24. Raport de follow-up nr.16929 din 21.02.2023 privind implementarea măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Vaslui nr.12 din 25.06.2021
 25. * Raport privind vizita de monitorizare desfăşurată la Complexul de Servicii Sociale Fălciu, localitatea Fălciu, judeţul Vaslui
  * Răspuns la raportul privind vizita de monitorizare desfăşurată la Complexul de Servicii Sociale Fălciu, localitatea Fălciu, judeţul Vaslui
 26. * Raport privind vizita de monitorizare desfăşurată la Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Bîrlad, oraş Bîrlad, judeţul Vaslui
  * Răspuns la raportul privind vizita de monitorizare desfăşurată la Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Bîrlad, oraş Bîrlad, judeţul Vaslui
Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni 2023
 1. Raportul de activitate pe anul 2023 a domnului consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu
 2. Raportul de activitate pe anul 2023 a domnului consilier județean Chirica Lucian Corneliu
 3. Raportul de activitate pe anul 2023 a domnului consilier județean Crețescu Valentin
 4. Raportul de activitate pe anul 2023 a domnului consilier județean Gălățeanu Gelu
 5. Raportul de activitate pe anul 2023 a domnului consilier județean Iacob Liviu
 6. Raportul de activitate pe anul 2023 a domnului consilier județean Marian Dan-Mihai
 7. Raportul de activitate pe anul 2023 a doamnei consilier județean Steimberg Eugenia
 8. Raportul de activitate pe anul 2023 a domnului consilier județean Ștefan Gheorghe
 9. Raportul de activitate pe anul 2023 a domnului consilier județean Veziteu Gheorghe
Informări diverse activități
 1. Informare - Planul strategic pentru anul 2024 privind asigurarea siguranței persoanei și a ordinii publice, obiective de îndeplinit și indicatori de performanță
 2. Raport asupra finanțării proiectului „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”, implementat de Raionul Nisporeni

Rapoarte pe 2022

Last modified: mai 31, 2024

Comments are closed.