Portalul oficial al Județului VASLUI

Achiziții 2024

ianuarie 8, 2024

Procedura operationala – Achizitii publice directe C.J. Vaslui


Dispozitia nr. 311/2021 privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Procedura proprie pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioareProgramul anual al achizițiilor publice pe 2024 C.J. Vaslui

Situația contractelor de achizitie publică/acordurilor cadru, cu valoare mai mare de 5.000 euro, incheiate in perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024


Lista contractelor de achiziție publică anii 2006 – 2023


(ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • 13.06.2024
  Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Elaborarea documentatiei tehnico - economice la investitia Lucrari de amenajare in zona obiectivului - Ansamblul Monumental "Stefan cel Mare„ Bacaoani.
  Cod CPV: 7132200-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
  Detalii aici.


 • 12.06.2024
  Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 1 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneµ ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică „Servicii veterinare pentru animalele ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a județului Vaslui".
  Detalii aici. 01iul


 • 22.05.2024
  Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractelor de achizitie publica avand ca obiect:
  Lot.1 -Achiziţie container tip birou
  Lot.2 - Achiziţie container tip grup sanitar.
  Cod CPV 44613000·0.
  Detalii aici.

 • 22.05.2024
  Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect "Servicii de curatenie pentru - Casa Armatei Vaslui - Centrul Cultural Judeţean Multifuncţional".
  Cod CPV 90900000 – 6
  Detalii aici.

 • 14.05.2024
  Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului Interventie de urgenta la monumentul istoric ”Podul Doamnei”, comuna Costesti, judetul Vaslui
  Codul de clasificare: Coduri CPV
  79341000-6 – Servicii de publicitate
  79823000-9 - Servicii de tipărire şi de livrare
  35261000-1 – Panouri de informare
  Detalii aici.

 • 30.04.2024
  Având în vedere prevederile Procedurii operaţionale - Achiziţii publice directe PO-CNS-07--01 ed. l, rev. 1 şi potrivit dispoziţiilor art. 7 alin (S} din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Elaborare expertiză tehnică Centrul Militar Județean Vaslui.
  Cod CPV 71319000-7 - Servicii de expertiză
  Detalii aici.

 • 19.04.2024 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 1 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui,, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică:”Servicii de dirigenție de șantier pentru „Lucrări de intervenție de urgență la monumentul istoric Podul Doamnei, comuna Costești, județul Vaslui”
  Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • 12.04.2024 Având în vedere prevederile Procedurii operaţionale - Achiziţii publice directe PO-CJVS-07-01, ed. 1, rev. 1 si potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: Service auto.
  Cod CPV: 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
  Detalii aici. 0204v

 • 12.04.2024 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 1 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: ”Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de intervenție de urgență la monumentul istoric Podul Doamnei, comuna Costești, județul Vaslui”
  Cod CPV 71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica
  Detalii aici.

 • 10.04.2024 Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: "Servicii de actualizare documentaţii cadastrale şi primă Înscriere."
  Cod CPV: 71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
  Detalii aici.

 • 19.03.2024 Autoritatea contractantă - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică „Furnizare periodică furaje combinate, pe bază de comandă, pentru animalele ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a judeţului Vaslui".
  Detalii aici.

 • 09.02.2024 Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de spalatorie auto
  Cod CPV: 50112300-6 - Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)
  Detalii aici.

 • 30.01.2024 Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica „Servicii de interventie, reparatie si mentenanta la instalatiile electrice din cadrul institutiei Consiliul Judetean Vaslui."
  Detalii aici.

 • 23.01.2024 Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica „Servicii de transport pentru animalele ce fac obiectul ordinului de plasare in adapost, de pe aria administrativ-teritoriala a judetului Vaslui".
  Detalii aici.

 • 08.01.2024 Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect "Servicii de curățenie pentru Consiliul judetean Vaslui".
  Detalii aici.

 • 08.01.2024 Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica „Servicii de transport pentru animalele ce fac obiectul ordinului de plasare in adapost, de pe aria administrativ-teritoriala a judetului Vaslui".
  Detalii aici.

Last modified: iunie 13, 2024

Comments are closed.