Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Sistem de supraveghere

iunie 20, 2024

Nr. 21707/19.06.2024

ACHIZIȚIE ANULATA

Având in vedere prevederile Procedurii operationale – Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, ed. 1, rev. 1 Autoritatea contractantă – Judeţul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: : Servicii de proiectare, furnizare, instalare şi punere în funcţiune a unui sistem tehnic de securitate (supraveghere video şi/sau antiefracție) la "Ansamblul Monumental Ștefan cel Mare" Băcăoanl
Coduri CPV: 45312200-9 – Lucrări de instalare de sisteme de alarma antiefracție
42961100-1 – Sisteme de control al accesului
32323500-8 – Sistem video de supraveghere

Last modified: iulie 3, 2024

Comments are closed.