Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Servicii de dirigenție de șantier

aprilie 19, 2024

Nr. 13803/12.04.2024

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 1 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui,, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică:”Servicii de dirigenție de șantier pentru „Lucrări de intervenție de urgență la monumentul istoric Podul Doamnei, comuna Costești, județul Vaslui”
Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

Last modified: aprilie 19, 2024

Comments are closed.