Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – asistență tehnică “Podul Doamnei”

aprilie 12, 2024

Nr. 13801/12.04.2024

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 1 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: ”Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de intervenție de urgență la monumentul istoric Podul Doamnei, comuna Costești, județul Vaslui”
Cod CPV 71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica

Last modified: aprilie 12, 2024

Comments are closed.