Portalul oficial al Județului VASLUI

Podul Doamnei – surse de finanțare

Județul Vaslui , în calitate de beneficiar, a câștigat proiectul Intervenție de urgență la monumentul istoric Podul Doamnei, comuna Costești, județul Vaslui.
Astfel, Județul Vaslui a semnat contractul de finanțare nr. 2 din 26.02.2024 cu Institutul Național al Patrimoniului (INP) pentru proiectul Intervenție de urgență la monumentul istoric „Podul Doamnei”, comuna Costești, județul Vaslui în cadrul Apelului de finanțare pentru punerea în siguranţă a monumentelor istorice aflate în pericol și pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice ale intervenţiilor asupra monumentelor istorice, Subprogramul Intervenții de urgență (ante-și post-dezastru).
Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni, începând cu data de 26.02.2024 până la data de 30.11.2024.
Valoarea totală a proiectului este de 772.083 lei din care valoarea finanțării nerambursabile acordată de Institutul Național al Patrimoniului este în cuantum de 247.067 lei iar contribuția Județului Vaslui este în sumă de 525.016 lei.