Portalul oficial al Județului VASLUI

Podul Doamnei – scopul proiectului

Scopul proiectului este realizarea lucrărilor de intervenții de urgență asupra monumentului istoric, în vederea menținerii stării de conservare pentru o durată determinată de timp, până la realizarea lucrărilor de conservare, restaurare și punere în valoare.
Principala activitate la nivel de proiect vizează realizarea lucrărilor de intervenție de urgență, prin construirea de sprijiniri din material lemnos pentru a susține toate arcele și bolțile. Cele mai importante degradări constatate, care conduc la necesitatea intervenției de urgență sunt la nivelul bolților și a timpanelor din zidărie de piatră.
Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni, începând cu data de 26.02.2024 până la data de 30.11.2024.