Portalul oficial al Județului VASLUI

Podul Doamnei – activitațile proiectului

Principala activitate la nivel de proiect vizează realizarea lucrărilor de intervenție de urgență, prin construirea de sprijiniri din material lemnos pentru a susține toate arcele și bolțile. Cele mai importante degradări constatate, care conduc la necesitatea intervenției de urgență sunt la nivelul bolților și a timpanelor din zidărie de piatră.
Județul Vaslui, prin Consiliul județean, a manifestat un interes constant de a reabilita și introduce în circuitul turistic acest obiectiv și a depus mai multe cereri de finanțare, concretizate în final cu obținerea acestui grant care va avea ca rezultat stoparea degradării monumentului până la identificarea unei noi surse de finanțare destinate restaurării.
Organizarea procedurilor de achiziție și semnarea contractelor de servicii și lucrări, respectiv:
  • achiziția serviciilor de informare şi publicitate, desfășurarea achiziţiei și încheierea contractului ;
  • achiziția serviciilor de dirigenție de șantier, desfășurarea achiziţiei și încheierea contractului;
  • achiziția serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, desfășurarea achiziţiei și încheierea contractului,
  • achiziția lucrărilor de intervenție de urgență, desfășurarea achiziției și încheierea contractului;
  • realizarea Lucrărilor de intervenție de urgență
  • Execuția lucrărilor se va realiza în baza proiectului de intervenție de urgență – părți scrise și desenate – conform listelor de cantități de lucrări prevăzute. Intervenţiile de urgență constau în realizarea unui sistem de sprijinire spațial executat din lemn dispus radial după forma arcelor, format din popi, grinzi și contravântuiri. Popii și montanții se vor realiza din bile de lemn rotund cu secțiunea de minim ø20 cm, grinzile de la partea superioară vor avea secțiunea de 20x20 cm, din lemn ecarisat de rășinoase, iar contravântuirile vor fi realizate din dulapi cu secțiunea de 5x20 cm. Elementele metalice de îmbinare ale sistemului de sprijinire (buloane, piulițe, plăci metalice, scoabe, etc.) se vor proteja împotriva coroziunii prin grunduire. La bază, popii vor descărca la teren prin intermediul unor tălpi din lemn, poziționate pe dale prefabricate din beton, pentru a preveni afundarea popilor în terenul natural și stagnarea apei la baza popilor.