Portalul oficial al Județului VASLUI

Concursuri 2022

februarie 22, 2022

 • Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen de promovare în grad/treaptă profesională, funcție contractuală de execuție, cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:
  • 1 post de inspector de specialitate, gradul profesional I – Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni în cadrul Direcției Administrație Publică;
  • 3 posturi de muncitor calificat, treapta profesională I – Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărare Împotriva Incendiilor în cadrul Direcției Economice.
  Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene în cadrul Direcției Tehnice;
  Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de:
  • șef birou, grad profesional II – Biroul de Audit Public Intern , ID post 470109.
  Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:
  • 1 post de auditor, clasa I, grad profesional superior – Biroul Audit Public Intern;
  Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Managementul Resurselor Umane, perioadă nedeterminată.
  Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent și consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale
  Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată:
  • 3 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, asistent și principal la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
  Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal și consilier juridic, clasa I, profesional superior la Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale din cadrul Direcției Administrație Publică, perioadă nedeterminată Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată:
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Buget-Finanțe și Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Economice,
  Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, astfel:
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene din cadrul Direcției Tehnice;
  Detalii aici.
  2007
 • Consiliul Județean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție astfel:

  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare;
  Click aici pentru detalii.

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată:
  • 3 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, asistent și principal la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
  Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, perioadă nedeterminată:
  • Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică – ID post 179538;.
  Detalii aici.

Last modified: noiembrie 28, 2022

Comments are closed.