Portalul oficial al Județului VASLUI

Achiziții

decembrie 20, 2020

Procedura operationala – Achizitii publice directe C.J. Vaslui


Dispozitia nr. 311/2021 privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Procedura proprie pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioareProgramul anual al achizițiilor publice pe 2021 C.J. Vaslui


Lista contractelor de achiziție publică 2006-2020


(ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • 23,12.2021 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de consultanță pentru fundamentarea și elaborarea cererii de finanțare din cadrul apelului CP 16 POCA 2014 – 2020

  Cod CPV : 79421200-3; 72220000-3


  Detalii aici. 0401
 • 19.11.2021 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Asigurarea utilitatilor la obiectivul de investitii „Proiect pilot - Sala de sport școlară, din Municipiul Vaslui, str. Filaturi, nr. 9, județul Vaslui"
  Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
  71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor
  45231100-6 Lucrări generale de construcţii de conducte
  45231221-0 Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz
  Detalii aici. 1012

 • 15.10.2021 Avand in vedere prevederile Procedurii operationale - Achizitii publice directe PO-CNS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălţaţi - Crăsnăşeni - Leoşti - Vineţeşti - Olteneşti - Zgura", L = 19,000 km
  Cod CPV : 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
  Detalii aici. 2810

 • 05.10.2021 Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru- Achizitii publice PO-CNS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţie "Reabilitare şi modernizare DJ 244C: Husi (DN 24 B) - Padureni - Leosti - Valeni - Urlati­ - Dimitrie Cantemir - DJ 244A (Musata)
  Cod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici. 2010

 • 04.10.2021 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Generator curent electric automatizat 40 Kva, instalare si punerea în funcţionare a acestuia - pentru CMJ Vaslui
  Cod CPV 31122000-7 - Generatoare electrice.
  Detalii aici. 1910

 • 04.10.2021 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie "Reabilitare şi modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costeşti)-Puntişeni- Chiţcani Pârveşti - Mănăstirea Pârveşti
  Cod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize.
  Detalii aici. 1910

 • 01.09.2021 privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază la Centrul Militar Județean Vaslui, cod CPV 79713000-5, conform Procedurii Proprii publicată pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobată prin Dispoziția nr. 491/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui, modificată și completată prin Dispoziția nr. 422/2019 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
  Detalii aici.

 • 14.09.2021 Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică : Servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor de animale.
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici. 1910

 • 27.08.2021 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Let's discover Ştefan cel Mare traces together (Pe urmele lui Ştefan cel Mare)", cod EMS-ENI lHARD/2.1/107.
  Cod CPV:79341000-6 - Servicii de publicitate
  79823000-9 - Servicii de tipărire şi de livrare
  31523200-0 - Panouri cu mesaje permanente
  Detalii aici.

 • 26.08.2021 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de organizare evenimente promovare - conferință de lansare şi închidere a proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces together (Pe urmele lui Ştefan cel Mare)", cod lHARD/2.1/107
  Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering
  79341000-6 Servicii de publicitate
  79952000-2 Servicii pentru evenimente
  Detalii aici.

 • 26.08.2021 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de elaborare a Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027.
  Cod CPV 73220000-0 Servicii de consultanță în management
  79311100-8 Servicii de elaborare de studii.
  Detalii aici.

 • 10.08.2021 Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică : Servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor de animale.
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici.

 • 04.08.2021 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Actualizare documentații cadastrale și prima înscriere pentru drumurile județene DJ 244 A, DJ 242 B, DJ 244 D, DJ 245 A, DJ 248 B si DJ 248 F
  Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2)
  Detalii aici.

 • 03.08.2021 Avand in vedere prevederile Procedurii operationale -Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Servicii de evaluare pentru imobilele din domeniul public și privat al UAT Județul Vaslui
  Detalii aici 1508
 • 30.06.2021 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala -Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 si potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneti ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de elaborare a Strategiei pentru educatie fizica si sport a Judetului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027
  Cod CPV 73220000-0 Servicii de consultanta in management
  79311100-8 Servicii de elaborare de studii Detalii aici


 • 16.06.2021 Avand in vedere prevederile Procedurii operationale -Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Executie foraje in vederea determinarii potentialului acvifer in zona Baile Dranceni
  Cod CPV : 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnica
  Detalii aici

 • 14.0.2021 Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Expertiza Monument Istoric „Podul Doamnei"
  Cod CPV :   71319000-7 Servicii de expertiză;
  71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică;
  71351810-4 Servicii de topografie;
  92522200-8 Servicii de conservare a monumentelor istorice. Detalii aici. 2506
 • 02.06.2021 Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică : Servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor de animale.
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici.

 • 14.05.2021 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS- 07-01 ed. 1 , rev . 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr . 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de catering în cadrul conferințelor de lansare și finale) a proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”, cod EMS - ENI 1HARD/2.1/50
  Cod CPV 55520000 - 1- Servicii de catering
  Detalii aici

 • 21.04.2021 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Studiu de oportunitate program transport județean.
  Detalii aici

 • 14.04.2021 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 si potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de dirigenţie de şantier in cadrul proiectului: "Creşterea eficienţei energetice a imobilului „CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui", Cod SMIS 115186
  Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici

 • 13.04.2021 Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: ”Servicii de întreținere și reparații elemente feronerie (CJV)."
  Detalii aici

 • 08.04.2021 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Studiu de oportunitate program transport județean.
  Detalii aici

 • 05.04.2021 Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Servicii de intretinere spatii verzi aferente obiectivelor aflate in proprietatea Consiliului Judetean Vaslui.
  Cod CPV: 77310000-6
  Detalii aici

 • 31.03.2021 Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: ”Servicii de întreținere și reparații elemente feronerie (CJV)".
  Detalii aici

 • 08.03.2021 Avand in vedere prevederile Procedurii operationale - Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Lucrari de reparatii interioare
  Cod CPV : 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii
  45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare
  Detalii aici

 • PRIVIND CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 50.000.000 LEI, ÎN VEDEREA ASIGURĂRII COFINANȚĂRII ȘI PREFINANȚĂRII PROIECTELOR DE INTERES JUDEȚEAN FINANȚATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ.
  Detalii aici

Last modified: aprilie 26, 2024

Comments are closed.