Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – DALI DJ 244K

octombrie 15, 2021

Nr. 14918/15.10.2021

Avand in vedere prevederile Procedurii operationale – Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura”, L = 19,000 km
Cod CPV : 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize

Last modified: noiembrie 19, 2021

Comments are closed.