Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Utilități sala de sport

noiembrie 19, 2021

Nr. 17036/19.11.2021
Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii: Asigurarea utilitatilor la obiectivul de investitii „Proiect pilot – Sala de sport școlară, din Municipiul Vaslui, str. Filaturi, nr. 9, județul Vaslui”
Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor
45231100-6 Lucrări generale de construcţii de conducte
45231221-0 Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz

Last modified: noiembrie 19, 2021

Comments are closed.