Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – strategie ed. fizică și sport 2

august 26, 2021

Nr. 12231/26.08.2021

Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale – Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de elaborare a Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027.
Cod CPV 73220000-0 Servicii de consultanță în management
79311100-8 Servicii de elaborare de studii

Last modified: septembrie 2, 2021

Comments are closed.