Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – strategie ed. fizică și sport

iunie 30, 2021

Nr. 9356/30.06.2021

Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala -Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 si potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneti ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de elaborare a Strategiei pentru educatie fizica si sport a Judetului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027
Cod CPV 73220000-0 Servicii de consultanta in management
79311100-8 Servicii de elaborare de studii

Last modified: iulie 27, 2021

Comments are closed.