Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul VI)

decembrie 25, 2020

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a – Atribuții specifice fiecărei structuri funcționale

CAPITOLUL VI – COMPARTIMENTUL PENTRU MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

Art.41. – (1) Compartimentul pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative este structura din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui care, sub directa coordonare a secretarului general al județului, gestionează monitorizarea procedurilor administrative și asigură secretariatul Comisiei județene de analizare a propunerilor de stemă.
(2) Obiectivele permanente ale Compartimentului pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative sunt:
a) creşterea transparenţei decizionale la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui;
b) asigurarea publicării documentelor prevăzute de lege, în format electronic, pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Vaslui.
(3) Compartimentul pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative exercită următoarele atribuții:
a) asigură publicarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui, în subetichetele corespunzătoare etichetei ”Monitorul Oficial Local” a tuturor documentelor prevăzute de legislația specifică;
b) acţionează cu toată diligenţa şi colaborează cu personalul de specialitate din cadrul autorităţilor emitente ale actelor supuse publicării, precum şi cu celelalte persoane implicate în procesul de organizare și publicare a Monitorului Oficial Local;
c) întocmește lucrările de secretariat în cadrul Comisiei judeţene pentru analiza propunerilor de stemă ale judeţului Vaslui, municipiilor, oraşelor şi comunelor;
d) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi şi alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Last modified: aprilie 10, 2024

Comments are closed.