Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – ședința ordinară din 21 decembrie 2023

decembrie 15, 2023

Dispoziția nr. 531/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului ”Vasile Pârvan” Bârlad - propus spre retragere
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului ”Vasile Pârvan” Bârlad - propus spre retragere
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești - propus spre retragere
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești - propus spre retragere
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui - propus spre retragere
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui - propus spre retragere
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului Cultural Județean Vaslui
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Cultural Județean Vaslui
 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2024
 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2022 – octombrie 2023
 19. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2024
 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2024
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății contravalorii unor bunuri imobile și a includerii acestora în domeniul privat al Județului Vaslui
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării formei geometrice a documentației cadastrale având numărul cadastral 72277 UAT Vaslui și însușirea documentației cadastrale de primă înscriere pentru imobilul teren aferent Palatului Administrativ
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unor imobile aparținând domeniului public al Comunelor Gherghești și Poienești și declararea de interes public județean a acestora
 24. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.165/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 242G: VINDEREI (DJ 242 C KM 0 + 000) - BRĂDEȘTI", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Sistematizare pe verticală, parcare, accese rutiere și pietonale Casa Armatei Vaslui – Centru Cultural Județean Multifuncțional”
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2023
 29. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei/domnului consilier județean _________ pentru exercitarea temporară a atribuțiilor vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui cu atribuții de președinteAMENDAMENT

  Suplimentări
 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr.127 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
 31. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2023


Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: decembrie 20, 2023

Comments are closed.